Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HEREDYTARIANIZM

  (łac. hereditas spadek, dziedzictwo),stanowisko podkreślające w rozwoju jednostki lub gatunkubardziej wagę elementów wrodzonych (—» natywizm,psychol. —» aprioryzm) niż czynników środowiskowych (—»enwironmentalizm).

  Elementy wrodzone (—» dziedziczność) określają wg h.charakter oraz możliwości uczenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBURT MAMERT ks.

  ur. 1789 w Kaczynie k. Kowna,zm. 1873 w Wilnie, patrolog.

  Po studiach filoz.-teol. w Seminarium Głównym w Wilnie 1808-12 przyjął święcenia kapł. izostał prob, w Klewaniu; 1816 uzyskał doktorat teologii;1819 został kanonikiem kapituły katedralnej w Łucku; 1812--29 był rektorem Seminarium Głównego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBERT z CHERBURY EDWARD, Lord H. of Cherbury

  ur. 3 III 1583 w Eyton-on-Severn (Shropshire), zm. 20VIII 1648 w Londynie, filozof, polityk i pisarz, brat Georga.

  Studiował w Oksfordzie, a 1608-16 podróżował po Europie;1619-24 był ambasadorem ang. w Paryżu.

  Napisał m.in. Deveritate (P 1624), De causis errorum (Lo 1645, przedr. St1966), De religiom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERALDYKA PAPIESKA

  Dział heraldyki kościelnejzajmujący się herbami papieży, dygnitarzy oraz urzędów papieskich.

  1. S y m b o l i k a - W h.p. tiara, zw. koroną pap. (regnum),była uroczystym nakryciem głowy papieża, używanymw czasie sprawowania uroczystości pozaliturg., gdy występowałon jako wikariusz Jezusa Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBEST, Herbestus Neapolitanus BENEDYKT SJ

  ur.1531 w Nowym Mieście, zm. 4 III 1598 w Jarosławiu, teologpolemista, pedagog, brat Jana.

  Po studiach na wydz. artium Akademii Krak. uzyskał 1550bakalaureat i uczył w miejskiej szkole par. we Lwowie, której1555 został rektorem; od 1558 prowadził szkołę par. przykościele Mariackim w Krakowie; uzyskawszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBACZEWSKI JÓZEF ALBIN, Juozapas Albinas Herbačiáuskas

  ur. 20 X 1876 w Łankieliszkach (Litwa), zm. 3XII 1944 w Krakowie, krytyk, historyk literatury, publicysta.

  Był Litwinem piszącym głównie po polsku; 1901-06 studiowałna UJ i 1911-24 był tam lektorem języka litew.; 1904 wKrakowie założył litew. stowarzyszenie społ.-nauk. Ruta. Publicystykahist.-polit. H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIAN z CHALCEDONU bp.

  Żył w VI w. Byłautorem pism przeciw Soterychowi z Cezarei Kapadockiej (zwolennik monofizyty Sewera z Antiochii) oraz przeciw manichejczykom,o czym wspomina Maksym Wyznawca (PG91,125-126), a także Focjusz, twierdząc, iż dzieło H. Katamanichaion liczyło 20 ksiąg (Bibliotheca 85; PG 103,287-288);

  z lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBEST JAN ks.

  ur. ok. 1540 w Nowym Mieście, zm.15 III 1601 we Lwowie, teolog, brat Benedykta.

  Po studiach 1556-58 na wydz. artium w Akademii Krak.rozpoczął 1562 wykłady retoryki w Akademii Lubrańskiego(dla swych uczniów wydał Rhetorica, Kr 1566, i Rhetoricumcompendium, Kr 1566, Pł 1817); równocześnie studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBART JOHANN FRIEDRICH

  ur. 4 V 1776 w Oldenburgu,zm. 14 VIII 1841 w Getyndze, filozof, psycholog, pedagog,twórca —> herbartyzmu.

  Po studiach 1794-97 w Jeniepracował jako prywatny nauczyciel w Bernie (poznał się zLH. —> Pestalozzim, który wpłynął na jego zainteresowaniapedagog.; 1802 H. habilitował się w Getyndze, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /4 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIT

  Żył w 2. poł. II w., egzegeta. Wymienianyprzez EuzebHist (V 27) na pierwszym miejscu wśród 6 wybitnychautorów chrzęść, żył w czasach panowania cesarzyrzym. Kommodusa (180-192) i Septymiusza Sewera (193--211); w duchu antygnostyckim napisał objaśnienia do listówApostoła (prawdopodobnie Pawła) Eis ton...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt

Do góry