Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HERCEN, Herzen ALEKSANDR IWANOWICZ

  ur. 6 IV1812 w Moskwie, zm. 21 I 1870 w Paryżu, pisarz i działaczspołeczny.

  Studiował 1829-33 nauki przyr. na uniw. w Moskwie, gdziezorganizował niezależne koło; aresztowany 1834, przebywał1835-42 na zesłaniu w Permie, Wiatce, Włodzimierzu i Nowogrodzie;po uwolnieniu publikował swe prace w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERETYK

  (gr. hairetikos buntowniczy, odszczepieńczy),wg KPK z 1983 chrześcijanin świadomie zaprzeczającyjakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i kat.,lub uporczywie o niej powątpiewający (kan. 751); zaprzeczenielub powątpiewanie o prawdach wiary ujawnia h. na zewnątrz słowem, pismem, znakiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERDER, Herder Verlag

  Wydawnictwo kat., zał. 1801przez Bartholomäusa Herdera (1774-1839) w Meersburgu,przeniesione 1808 do Fryburga Br., prowadzone przez synów,a od 1920 przez spółkę (Herder und Company); wydaje—> encyklopedie ogólne i specjalne (tematyczne) oraz dziełaautorów kat.; ma filie w krajach eur. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /4 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJA

  (gr. hairesis zawładnięcie czymś, powzięciemniemania, także utworzenie odrębnej wspólnoty), w znaczeniuogólnorel. zakwestionowanie podstawowej prawdy danejreligii przez jednostkę lub grupy stanowiące jej wyznawcówalbo traktowanie wybranego elementu jako całości doktrynyrei. (teol.);

  obecnie w dobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERDER JOHANN GOTTFRIED

  ur. 28 VIII 1744 w Morągu,zm. 18 XII 1803 w Weimarze, filozof, teolog luterański,literat.

  Podczas studiów 1762-64 w Królewcu, początkowo z zakresumedycyny, a nast. filozofii i teologii, zapoznał się z wczesnymipoglądami I. —» Kanta („przedkrytycznego"); zaprzyjaźniłsię też z J . G . —» Hamannem, który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /7 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBINIUS JAN

  ur. 10 XII 1627 w Byczynie, zm. 7 III1679 w Grudziądzu, pastor ewang., orientalista.

  Teologię iorientalistykę studiował w Lejdzie oraz w Wittenberdze; od1657 był rektorem szkół luterańskich na Śląsku, po 1670 rektoremi kaznodzieją szkoły niem. w Sztokholmie, a od 1673- kaznodzieją protest, w Wilnie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJA - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Zjawisko h. nie byto pojmowaneprzez teologów jednoznacznie, a zakres pojęcia h. i jejokreślenie zmieniało się w ciągu wieków.

  1. W B i b l i i - użycie terminu h. może oznaczać naukę,wyodrębniony kierunek bądź też —> schizmę lub —» sektę rozbijającąjedność; w LXX występuje zwł. na określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /13 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREDIA JOSÉ MARIA

  ur. 31 XII 1803 w Santiago deCuba, zm. 7 V 1839 w Toluca de Lerdo k. Meksyku, pisarzkubański.

  Po studiach filologii klasycznej na uniw. w Caracas ukończył1821 prawo w Hawanie i założył czasopismo „Bibliotecade las Damas"; podejrzany o konspirację przeciw rządowihiszp., opuści! 1823 Kubę i przebywał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBORN NIKOLAUS OFMObs

  Właściwie Ferber (wDanii zw. Stagefyr - Płonąca Pochodnia), ur. ok. 1480 wHerbom, zm. 14 IV 1535 w Tuluzie, pisarz polemiczny.

  W zakonie pełnił różne funkcje, m.in. gwardiana w Marburgui Brühl, prowincjała (1529-32) i kaznodziei katedralnegow Kolonii, od 1532 komisarza gen. we Francji i Hiszpanii,a od 1533...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJA - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  1 . A s p e k t  p r a w n y -H. nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczeniejakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i kat.,albo uporczywe powątpiewanie o niej (KPK z 1983, kan.751); jeżeli h. jest świadoma i dobrowolna, stanowi obok —>apostazji oraz —» schizmy najcięższe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /7 561

  praca w formacie txt

Do góry