Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HEREZJA - W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

  H. to nauka sprzecznaz dogmatami trynitarnymi i chrystologicznymi, osądzonaprzez prawodawstwo Kościoła pierwszych wieków; h. jest karanasankcją anatemy (kan. 1 Soboru Konstant. I), a z heretykaminie wolno modlić się razem i uczęszczać na ich modlitwy(Kanony apostolskie, art. 45, 65; synod w Laodycei z IVw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /7 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJA - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  H. jest wyrosłą nagruncie Kościoła błędną nauką, niezgodną z głoszonymiprzez staroż. Kościół dogmatami, opartymi na —» objawieniuBożym. W -^Augsburskim wyznaniu wiary (1530) odrzuconezostały jako niezgodne ze słowem Bożym i nauką Kościołapowsz. główne h., potępione na pierwszych ekum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJOGRAFIA

  Dziedzina —> historiografii chrzęść,zajmująca się katalogowaniem i opisem —> herezji.

  Dorobek h. pochodzi z epoki patrystycznej, kiedy powstałypierwsze wykazy herezji wraz z obroną prawowiernej naukichrzęść; za twórcę h. można uważać Justyna, autora Syntagmy(zaginionego dzieła Przeciw wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERGENRÖTHER JOSEPH kard.

  ur. 15 IX 1824 wWürzburgu, zm. 3 X 1890 w Mehrerau k. Bregencji (Austria),historyk Kościoła, brat Philippa.

  Studiował 1842-44 filozofię i teologię na wydz. teologicznymuniw. w Würzburgu, a nast. w Germanicum w Rzymie,gdzie 1848 przyjął święcenia kapł.; 1850 doktoryzował się nauniw. w Monachium na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERGENRÖTHER PHILIPP

  ur. 24 V 1835 w Marktheidenfeld(Frankonia), zm. 31 I 1890 w Eichstätt, kanonista,brat kard. Józefa.

  Po święceniach kapł. i studiach w Würzburgubył od 1872 prof, prawa kośc, patrologii i homiletykiw liceum biskupim w Eichstätt; łączył pracę nauk. z duszpast.wśród robotników.

  Opublikował m.in. Die...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERIBERT, Herbert Św. abp.

  ur. ok. 970 w Wormacji,zm. 16 III 1021 w Kolonii.

  Kształcił się w szkole katedralnej w Wormacji oraz w klasztorzew Górze, po czym został urzędnikiem kancelarii ces.Ottona III; 994 H. przyjął święcenia kapł. i był kanclerzemcesarza w sprawach dotyczących Italii (od 998 także Germanii)oraz jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÉRICOURT Louis d', Du Vatier

  ur. 20 VIII 1687 wSoissons, zm. 18 XI 1752 w Paryżu, prawnik i kanonista.

  W 1712 został adwokatem we franc. parlamencie. Z jegodzieł na uwagę zasługują: Abrégé de l'ancienne et de la nouvellediscipline d'Eglise (P 1717), będące skrótem pracy P.Thomassina pod tym samym tytułem ( I - I I I , P 1678-81)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREFORD

  Dawne bpstwo kat., od pol. XVI w.bpstwo anglik, w hrabstwie H.-Worcester w Anglii.

  Powstało 676 w wyniku podziału diec. Lichfield i obejmowałoterytoria zamieszkane przez anglosaskie plemiona Magasaetas.

  Pierwszym bpem H. był Putta (676-693); wybitnymibpami byli: Robert z Bethune (1131-48), który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBURT WALENTY bp.

  ur. 15 X 1524 w Felsztynie k.Sambora, zm. 27 VII 1572 w Bielsku Podlaskim.

  Dzięki koligacjom z magnatem P. Kmitą studiował 1544-45w Padwie; 1545 otrzymał kanonię krak.; święcenia kapl.przyjął ok. 1547 i 1560 został bpem przemyskim; 1561 wybranyzostał przez synod prowincjalny w Warszawie delegatemna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERESBACH KONRAD

  ur. 2 VIII 1496 w Hertzbach n.Diissel, zm. 14 X 1576 na wysepce Lorward k. Wesel, humanistai polityk.

  Po studiach prawniczych i teol. 1515-17 w Kolonii (tu poznałm.in. Erazma z Rotterdamu), doktoryzował się 1522 wFerrarze z prawa; od 1523 był wychowawcą książąt klewijskichi od 1525 doradcą księcia Jana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt

Do góry