Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HERMES ANDREAS

  ur. 16 VII 1 8 7 8 w Kolonii, zm. 6 I1964 w Krälingen (Nadrenia), kat. działacz społ. i polityk.

  Po studiach rolniczych pracował od 1 9 1 1 w międzynar. instytucieagrarnym w Rzymie; 1920-23 był ministrem aprowizacjii rolnictwa oraz finansów w rządzie Rzeszy, 1924-28 posłemdo prus. Landtagu z ramienia partii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMES GEORG

  ur. 12 IV 1775 w Dreierwalde (Westfalia),zm. 26 V 1831 w Bonn, filozof i teolog, twórca -»hermezjanizmu.

  Studiował 1792-98 filozofię i teologię w Münster, gdzienast. był nauczycielem gimnazjum Paulinum; 1799 przyjąłświęcenia kapł.; od 1807 na uniw. w Münster wykładał podstawyteologii i teologię dogm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMES TRISMEGISTOS, Agathodaimon

  (dobry demon), Hermes Trzykroć Wielki lub Trzykroć Największy, postaćmit. w tekstach zaliczanych z tej racji do hermetycznych(-» hermetyczne pisma), odgrywająca wielką rolę w staroż.- alchemii, —> astrologii, a także w tekstach pseudofiloz. imagicznych.

  Jako egip. Thot, bóg pisma, liczb i ksiąg, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMETYCZNE PISMA

  Literatura związana z postacią-> Hermesa Trismegistosa i wyznaczająca kierunek rei.-filoz.nazywany hermetyzmem.

  Do p.h. zalicza się —» Corpus hermeticum, tac. tekst Asclepius,fragmenty gr. u Stobajosa (ok. 500 po Chr.) oraz utworyodkryte w —» Nag Hammadi (Codex VI 6-8) w języku koptyjskimi fragmenty orm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEGILDA Św.

  zm. ok. 700 w Ely. Była córkąEarconberta, króla Kentu (640-664); dzięki H. przyjął chrzestjej mąż Wulfhere, król Mercji (657-674), przychylny w następstwietego chrześcijaństwu (jeden z synów H. został mnichem);

  po śmierci męża H. wstąpiła do klasztoru w Sheppey,skąd przeniosła się nast. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEJA

  (gr. wyjaśnianie), uniwersalny zbiór przepisówlub wzorów dzieł sztuki, wg których powstawały kan.ikony; także nazwa podręczników malarskich zawierającychte zasady f—» bizantyjska sztuka sakralna I 5); na Rusi określanaterminem podlinnik.

  H. obejmuje zestaw technik malarskich, wzorów ikonograficznychoraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA

  (gr. hermeneutike (techne), sztukaogłaszania, tłumaczenia, wyjaśniania i wykładania), praktykainterpretacji, prowadząca do rozumienia lub teoria interpretacjijako namysł nad warunkami i normami rozumienia tekstumówionego i pisanego (sakr. oraz świeckiego, zwł. tekstówpoetyckich, świętych, prawniczych), a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA - W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH

  Najogólniejh. zajmuje się problemami związanymi z rozumieniem, interpretacją,tekstem, człowiekiem, jego dziejami i kulturą. Hermeneutanie zadowala się łatwo uchwytnym sensem, lecz poszukujeukrytej, głębszej lub normatywnej prawdy. Różnicemiędzy koncepcjami h. mają podstawę w badanym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /17 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA - HERMENEUTYKA PRAWOSŁAWNA

  Koncepcjah. jest pochodną rozumienia —> dogmatu (II), a zwł. —* dogmatówewolucji (II); odrzucając możliwość obiektywnego rozwoju(wzrostu) —> reguł wiary (są one bezpośrednią interpretacjąfaktów zawartych w Piśmie św. i nie mogą wykraczać poza dorobekTradycji) rola hermeneutycznej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAS

  Autor Pasterza (gr. Poimeń), pisma wzorowanegona apokalipsach żyd., zaliczanego tradycyjnie do dzielojców —» apostolskich.

  1. I m i ę  a u t o r a pojawia się wielokrotnie w pierwszejczęści tekstu (wizje 1-4). Orygenes (In Rom. 10,31) i niektórzypóźniejsi ojcowie identyfikowali go z Hermasem, o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /6 385

  praca w formacie txt

Do góry