Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stosowanie diatermoterapii

  1.    Narząd ruchu.

  Przewlekłe bólowe zmiany okołostawowe i innych tkanek miękkich narządu ruchu, jak zespół bolesnego barku w każdym okresie, zapalenie pochewek ścięgni-stych i ścięgien, myalgie, zespoły bólowe przykręgosłupowe i inne. Zapalenia wysiękowe stawów z przewlekłym zapaleniem maziówki...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /5 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrzewanie plastycznymi nośnikami ciepła

  Do takich zabiegów używa się materiałów plastycznych, które można dostosować do kształtu ciała. Powinny one ponadto źle przewodzić ciepło i mieć dużą pojemność cieplną. Nadają się do tego celu parafiny, woski lub worki zawierające wodę lub inne substancje dobrze akumulujące lub wytwarzające...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu diatermii

  Promieniowanie elektromagnetyczne diatermii w nadmiarze jest szkodliwe, dlatego personel wykonujący zabiegi podlega w Polsce szczególnej ochronie. Polega ona na skróconym dniu i tygodniu pracy, do 5 godzin dziennie i 30 godzin tygodniowo, oraz na oznaczeniu wokół aparatu stref o różnym stopniu bezpieczeństwa...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabiegi parafinowe

  Parafiny są to węglowodory alifatyczne otrzymywane z ropy naftowej, specjalnie oczyszczone do zastosowania medycznego. Cechuje je znaczne ciepło właściwe oraz złe przewodnictwo ciepła. Dzięki tym cechom granica tolerancji temperatury sięga 65°C.

  Do zabiegów termoterapeutycznych używa się mieszaniny...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /10 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oziębianie

  Oziębianie, czyli odbieranie energii cieplnej tkankom, wyraża się obniżeniem ich temperatury. Oziębianie w celach medycznych występuje w trzech głównych postaciach:

  1.    Oziębianie z użyciem temperatur kriogenicznych, tj. niższych od 0°C.

  2.    Oziębianie z użyciem temperatur wyższych od 0°C.

  3...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrzewanie częściowe parą i powietrzem

  Częściowe zabiegi nagrzewania parą lub powietrzem były często stosowane w wieku XIX i na początku bieżącego stulecia. Obecnie stosuje się je rzadko. Istnieją dwie metody częściowego nagrzewania parą:

  -    łaźnie szafkowe,

  -    natrysk parowy.

  Łaźnie szafkowe były stosowane na kończyny, na...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temperatura, czyli potencjał ciepła

  Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki ciepło może wykonać pracę i przechodzić z jednego ciała do drugiego tylko przy różnicy temperatur. Temperatura jest najbardziej dostępna^ i najważniejszą miarą energii cieplnej. Najczęściej używaną międzynarodową skalą jest skala Celsjusza (°C), w której 0°C...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady fototerapii

  Obecnie najczęściej przyjmuje się poglądy, że promieniowanie IR stosowane jednocześnie z UV nie poprawia wyników fototerapii UV, a może nasilać jego niepożądane wpływy. Jest to pogląd odmienny od przekonania Jesionka (rozdz. 2.6). Obecnie wyrażane opinie, chociaż oparte na nie do końca sprawdzonych...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /4 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrzewanie powietrzem

  Pojemność cieplna powietrza jest mała, a przewodność zła, co powoduje, że doprowadzanie energii cieplnej przez przewodzenie i promieniowanie przebiega powoli, nawet przy znacznej różnicy temperatur. Powolna wymiana ciepła powoduje dużą tolerancję na wysokie temperatury (do 120°C). Wysokie temperatury...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemieszczanie ciepła

  Przechodzenie energii cieplnej z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze nazywamy przechodzeniem ciepła przez przewodzenie. Stąd ważną dla termoterapii cechą różnych ciał jest przewodność cieplna. Określa ona, ile ciepła przejdzie przez 1 cm2 powierzchni i 1 cm grubości danej...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 877

  praca w formacie txt

Do góry