Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HETYCI

  Bibl. Chetyci, lud indoeur., który w XIV-XIIw. prz.Chr. utworzy! imperium w środk. części Azji Mn.(Anatolu).

  Na tereny nad rzeką Halys (obecnie Kizilirmak), zamieszkiwaneprzez „azjanicki" lud Hartu (Hatyci), przybyły z Europy(prawdopodobnie od strony M. Kaspijskiego 2400-1800prz.Chr.) ludy indoeur. - Palaici...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /5 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSEN SERGIUSZ

  Właśc. Siergiej Josipowicz, ur. 16VIII 1887 w Usť-Sysolsku (dziś Syktywkar, stolica Komi),zm. 2 VI 1950 w Łodzi, filozof, pedagog, teoretyk prawa, politolog.

  Studiowal od 1905 w Heidelbergu. Fryburgu Br. i Marburgu;1909 uzyskał doktorat filozofii, a po powrocie do Rosji był współred. czasopisma filoz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /3 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSE BENEDYKT

  ur. ok. 1389 w Krakowie, zm. przed12 XI 1456 tamże, filozof i teolog.

  Pochodził z mieszczańskiej rodziny osiadłej w Krakowie wXIV w.; 1407 rozpoczął studia na wydz. artium UniwersytetuKrak., gdzie 1411 został bakałarzem, 1415 magistrem, a 1421i 1424-25 był dziekanem; od 1423 studiował teologię i 1425pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /7 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERZOG EDWARD ks.

  ur. 5 XII 1801 w ZąbkowicachŚląskich, zm. 17 IV 1867 w Pelplinie, teolog pastoralista.

  Po studiach filoz.-teol. na uniw. we Wrocławiu, podczasktórych 1825 wydał przekł. listów pap. Klemensa I Rzym.do Koryntian i Polikarpa do Filipian (Des helligen Clemensvon Rom Brief an die Korinther und des heiligen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERUD FRANCISZEK SVD

  ur. 17 X 1885 w Żerdziniek. Częstochowy, zm. 4 V 1948 w Rybniku, duszpasterz polonijny.

  Do zgromadzenia wstąpił 1903 w Steyl (Holandia) i postudiach filoz.-teol. przyjął 1914 święcenia kapl.; 1919 byłwspółtwórcą w Poznaniu pierwszej placówki werbistów w Polsce;

  1921-26 prowadził działalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESCHEL ABRAHAM JOSHUA

  ur. 1907 w Warszawie,zm. 23 XII 1972 w Nowym Jorku, żyd. teolog i filozof.

  Pochodził z rodziny chasydzkich rabinów; zapoczątkowanew Warszawie studia rabiniczne kontynuował od 1927, łączniez filozoficznymi w Berlinie; 1937-38 był następcą M. Buberaw Akademii Studiów Judaistycznych we Frankfurcie n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERWEGEN ILDEFONS OSB

  Imię chrzestne Peter, ur.27 XI 1874 w Junkersdorf k. Kolonii, zm. 2 IX 1946 w MariaLaach, historyk i liturgista.

  Uczył się w gimnazjum w Kolonii oraz w kolegium oblatóww Seckau (Austria); 1895 wstąpił do zakonu w Maria Laach,po czym studiował w Beuron i na Anselmianum; 1901 przyjąłświęcenia kapł. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESJA, Hessen

  Kraj związkowy w środk.zach. częściRFN; zajmuje 21 100 km2 i liczy 5,6 min mieszkańców(1988), w tym 33% katolików.

  1. D z i e j e - Plemię germ. Chattów (wg Tacyta), zw. odpocz. VIII w. Hessami, zamieszkiwało w pocz. I w. dorzeczarzek Diemel, Lahn, Werra i Fulda. W czasach rzym. przenikałydo H. wpływy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERWEUSZ NATALIS, Hervé z Nédellec OP

  ur. ok.1250 lub 1260 w Bretanii, zm. 7 VIII 1323 w Narbonne, filozof,teolog.

  W 1276 wstąpił do zakonu w Morlaix; 1302-03studiował Sentencje Piotra Lombarda na uniw. w Paryżu, a1307 uzyskał tytuł magistra i do 1310 kierował katedrą teologiitegoż uniw.; 1309-18 sprawował urząd prowincjała prowincjifranc;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESS BEDE MARIA OFMConv

  Imię chrzestne Fryderyk,ur. 16 XI 1885 w Rome (Nowy Jork), zm. 8 VIII 1953 wAsyżu, działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1900 w Syracuse (prow. NiepokalanegoPoczęcia); po studiach (1903-08) filoz. w Syracuse i Trentonoraz teol. na uniw. w Innsbrucku (uwieńczonych doktoratem)przyjął święcenia kapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 041

  praca w formacie txt

Do góry