Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HESSE HERMANN

  ur. 2 VII 1877 w Calw (Badenia-Wirtembergia),zm. 9 VIII 1962 w Montagnola k. Lugano, pisarz.

  Uczył się w seminarium duch. w Maulbronn (1892) i w gimnazjumw Cannstatt (1893); 1899 zosta! księgarzem w Bazylei;1904 przeniósł się do Gaienhofen i podróżował m.in.do Indii (1911), co stało się inspiracją dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /5 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEUREZA

  (gr. heuresis odnalezienie), w m e t o d o l o gi i odnajdywanie właśc. sposobów zmierzających do prawidłowegorozwiązania danego problemu (określenie definicji,udowodnienie twierdzenia, rozwiązanie zadań matematycznych)z zastosowaniem np. —» ekstrapolacji, —» hipotezy czy—» innowacji;

  w  p e d a g o g i c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETERODOKSJA

  (gr. heteros inny, doksa sąd), niezgodnośćz poglądami uznanymi za właściwe (—» ortodoksja) wjakiejś —» ideologii, religii lub Kościele; termin stosowany dowszelkich sądów niezgodnych z ogólnie przyjętymi lub uznanymiza poprawne, głównie jednak występuje w naukachteol., doktrynach rei. oraz naukach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /3 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSE JOHANNES

  ur. 2 VI 1847 w Paide (Weissenstein)w Estonii, zm. 8 III 1916 w Korntal k. Stuttgartu, protest,misjonarz.

  Po studiach teol. w Bazylei został ordynowany1868 w Heilbronn jako kaznodzieja mis.; 1869 udał się do Indii,gdzie prowadził działalność mis. na Wybrzeżu Malabarskim,m.in. w Mangalurze; 1873 powrócił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETERONOMIA

  (gr. heleros inny, nomos prawo), właściwośćuzależnienia jakiejś dziedziny rzeczywistości od innej;stanowi przejaw niesamodzielności w bytowaniu, wartościowaniumor. i estetycznym oraz w postępowaniu w formieograniczenia —» wolności osób i społeczeństw (np. przez autokratycznerządy; —» absolutyzm);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSELBLAD MARIA ELISABETH OSSalv

  ur. 4 VI 1870w Fäglevik (prow. Västergötland), zm. 24 IV 1957 w Rzymie,konwertytka, reformatorka zakonu.

  Wychowana w szwedz., luterańskiej rodzinie pragnęła zrealizowaćewangeliczną ideę jedności chrześcijaństwa; w celuwspomagania licznej, osieroconej przez ojca rodziny, udałasię 1888 do Stanów Zjedn. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETERONOMIZM

  Wg I. -> Kanta, pogląd nie uwzględniającyw sposób właściwy —» autonomii woli, która winnabyć dla siebie prawodawcą; h. błędnie tłumaczy moralno-prawodawczeakty woli, odwołując się do zewnętrznych względemniej właściwości jej przedmiotów (—» heteronomia 2);uwidacznia się zarówno wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSELS JAN

  ur. 1522 w Lowanium, zm. 7 XI 1566tamże, teolog, egzegeta.

  Po studiach filoz.-teol. oraz przyjęciu święceń kapł. był1550-58 prof, teologii w opactwie norbertanów w Park k. Lowaniumoraz 1558-66 na uniwersytecie Iow.; wraz z M. —»Bajusem przeciwstawiał się metodzie scholast. w nauczaniuteologii; 1563 udat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETTINGER FRANZ

  ur. 13 I 1819 w Aschaffenburgu(Bawaria), zm. 26 I 1890 w Würzburgu, teolog, apologetyk.

  Studia filoz.-teol. odbywał w Würzburgu i Rzymie (Germanicumi Gregorianum), uzyskując doktorat teologii (1845);1843 przyjął święcenia kapł. i po powrocie do kraju był wik.w Alzenau oraz 1852-57 wykładowcą w seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSEN JOHANNES

  ur. 14 IX 1889 w Dyck (Lobberich,Nadrenia Pn.-Westfalia), zm. 28 VIII 1971 w Kolonii, filozofreligii, teolog.

  I. ŻYCIE i DZIEŁA - Studiował filozofię i teologię w Münster(m.in. u J. Geysera, F. Diekampa i J. Mausbacha); święceniakapł. przyjął 1914 i pracował do 1920 w duszpasterstwie(okres ten...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /9 981

  praca w formacie txt

Do góry