Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HIBERNACJA

  (łac. hibernare zimować), stan znacznegoobniżenia intensywności procesów życiowych (—» anabioza)związany z oziębieniem organizmu.

  1. A s p e k t  b i o m e d y c z n y - W biologii h. jest formąodrętwienia lub śpiączki zimowej występującej u niektórychzwierząt w okresie jesienno-zimowym w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPETRA, Jerapetra

  Bpstwo staroż. na Krecie;znany bp gr. z V w. oraz bpi łac. od XIII do poł. XVII w.;połączone 1571 z bpstwem Sitea, zachowało nazwę H.; obecnieH. jest siedzibą tytuł, bpstwa łac. i prawosławnego.

   

  HierCat I 285, IV 202; G. Fedalto, La Chiesa latina In Oriente, Studi religiosi 3, Vr 1976, II 130.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNENSIS COLLECTIO, Irish Collection of Canon Law

  Irl. kolekcja prawa kan., powstała ok. 700 w Irlandii,której autorstwo przypisuje się Teodorowi z Canterbury i —>Adamnanowi.

  H.c. zawiera teksty Pisma św. (zwł. ST), fragmenty dziełojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześc. (Orygenes, Grzegorzz Nazjanzu, Bazyli Wielki, Augustyn, Grzegorz I Wielki,Hieronim)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z ALEKSANDRII

  Żyjący w III lub IVw. w Aleksandrii, egzegeta. Często błędnie utożsamiany jestz H., bpem egip., męczennikiem z czasów ces. Dioklecjana(EuzebHist VIII 13), lub poganinem z V w., glosatorem (leksykografem);

  H. prawdopodobnie był (obok Orygenesa) autoremkryt. tekstu Pisma św., a skorygowaną przez niegoLXX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYNE JAN ks.

  ur. 9 V 1804 w Głubczycach, zm. 28 X1871 we Wrocławiu, historyk.

  Po studiach teol. na uniw. we Wrocławiu przyjął 1828 święcenia kapł., po czym przez 30lat pracował w duszpasterstwie; 1857 objął we Wrocławiu beneficjumprzy kaplicy św. Elżbiety w tamtejszej katedrze orazzostał kustoszem Biblioteki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z JEROZOLIMY Św.

  zm. po 450, egzegetai kaznodzieja.

  Jako mnich przyjął ok. 412 święcenia kapł. w Jerozolimie iwraz z bpem tego miasta uczestniczył 431 w —» Efeskim Soborze;był podejrzewany przez pap. Pelagiusza I o sprzyjaniemonofizytyzmowi (nie potwierdzają tej opinii zachowanepisma H.); niektóre idee chrystologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYWOOD JOHN

  ur. 1497(7), zm. 1580(?) w Lowanium,pisarz i muzyk na służbie Henryka V I I I , magister oksfordzkiegoBroadgates Hall (obecnie Pembroke College).

  Rozgłos uzyskał w czasach króla Edwarda V I ; popierał politykęMarii I Tudor w sprawach Kościoła i państwa; należałdo kręgu Tomasza More i Rastellów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEURYSTYKA

  (gr. heuriskein znajdować, odkrywać), teoriametod rozwiązywania zagadnień; wiedza dotycząca sposobudokonywania odkryć nauk. (stawiania hipotez i konstrukcjinowych teorii), podająca przepisy normujące twórczość nauk.; umiejętność stosowania reguł (reguły efektywnegopostępowania) sterujących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /7 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z MILETU

  Żył w VI w., historyk, biograf;prawdopodobnie był poganinem; otrzymał staranne wykształcenie(stąd zw. Illustrios).

  Jest autorem Istoria katolike(wspomina o niej Focjusz Bibliotheca 69; PG 103,166-167oraz Lexicon Suida, PG 117,1274), opisującej dzieje świataod asyr. króla Bello do ces. bizantyjskiego —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYZMANN UDALRYK

  ur. 4 VII 1835 w Husiatynie(Podole), zm. 1 I 1 9 1 8 w Brandstatt (Dolna Austria), historykprawa, kanonista.

  Studia prawnicze odbył na uniw. weLwowie, gdzie 1860 habilitował się, 1863 został prof, prawakośc. na UJ; kilkakrotnie sprawował tam funkcję dziekanawydz. prawa, a 1883-84 - rektora; był członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt

Do góry