Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HIC ATHLETA DEI, DONATUS LAUDE TROPHAEI

  Rymowane oficjum śląskie ku czci św. — Bartłomieja Apostoła(autor nieznany) powstałe w XV w. w Trzebnicy; wg G.M.Drevesa (AH XXV 137-142), który odnalazł to oficjum wrękopisie trzebnickiego brewiarza, nie jest ono pochodzeniazak.; zawiera dokładny opis wyglądu Apostoła, co jest rzadkościąw utworach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPOLIS in SYRIA

  (Menbidż w Syrii), abpstwo zIV w., opanowane w VI w. przez monofizytów; od IX doXII w. istniała tu jakobicka metropolia i bpstwo nestoriańskie;z XII w. pochodzi wzmianka o abpstwie łac.; obecnie H.jest tytuł, metropolią łac. oraz tytuł, abpstwem dla gr. melchitówkatolików i tytuł, bpstwem dla syr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIC EST DIES VERUS DEI SANCTO SERENUS LUMINE, Niebiańskim blaskiem pogodny ten dzień prawdziwie jest Boży

  Hymn w godzinie czytań okresu wielkanocnego,przypisywany Ambrożemu (PL 17,1183), wprowadzony 1971do LH (II 421; LG II 423; tekst także w AH L 16); wg Regulamonachorum Cezarego z Arles był przeznaczony do liturgiiwspomnienia dziewic, natomiast Aurelian wprowadził go dojutrzni i nieszporów wielkanocnych.

  Hymn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA

  (gr. hieros święty, arche początek, zasada,władza), pojęcie (o nieuwyraźnionej treści, którego znaczeniemodyfikuje niejednokrotnie kontekst zastosowania)wykorzystywane dla ujęcia organizacji złożonego —> układu(ludzi, rzeczy, funkcji i pojęć, np. —> hierarchia prawd wiary)poprzez ukazanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIDŻRA

  (arab. wywędrowanie), ucieczka 622 —» Mahometaz Mekki do Medyny (Jathrib), będąca wyrazem ostatecznegozerwania przez niego więzi z własnym rodemHaszymitów (z plemienia Kurajszytów).

  W 639 kalif Umaribn al-Chattab, podkreślając znaczenie h. jako wydarzeniainicjującego powstanie autonomicznej rei.-polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA - DZIEJE i RODZAJE

  Termin h., obcy staroż. językowigr., posłużył Pseudo-Dionizemu Areopagicie w Peri tesuranias hierarchias do określenia h. aniołów (—» anioł), a wPerl tes ekleslastlkes hierarchias do oddania hierarchicznejstruktury Kościoła; można w tym widzieć wpływ, charakterystycznegodla —» neoplatonizmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /12 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEI, Hieizan

  Wzniesienie na pn. wschód od Kioto wJaponii, na którym znajduje się zespól świątynny Enryakuji,stanowiący centrum buddyjskiej szkoły —» tendai (1989 liczyła3716 świątyń oraz 600 000 wyznawców), również ośrodekmiędzyrel. spotkań.

  W 788 powstała na górze H. świątynia i klasztor buddyjski(—» buddyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIACYNTA, Giacinta Marescotti Św.

  ur. 1585 w Vignanellok. Viterbo, zm. 30 I 1640 w Viterbo.

  Pochodziła z rodu książęcego, córka Marka Antoniego iOktawu Orsinich; 1605 na życzenie ojca wstąpiła do klasztorufranciszkanek III zakonu św. Bernardyna w Viterbo, wktórym uprzednio kształciła się; po przebytej chorobie (1615)rozpoczęła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  H. stanowi formęszczególnego udziału w odpowiedzialności i zarządzaniu —»Kościołem opartą na określonym teologicznie i prawnie ustopniowanymuczestnictwie w kapłaństwie Chrystusa, wyróżnianąze względu na podział funkcji w społeczności — LuduBożego i stanowiącą podstawę ustroju właściwego tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /16 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAKAS z LEONTOPOLIS

  ur. ok. 270 w Leontopolis,zm. ok. 360, inicjator grup monastycznych w delcie Niluna przełomie III i IV w.

  H. był wszechstronnie wykształconym lekarzem; wg Epifaniusza,bpa Salaminy, był uczniem Orygenesa (Haer. 67,1;Ancoratus 82); interesował się astronomią i magią, znał napamięć Pismo Św.; prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 363

  praca w formacie txt

Do góry