Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  H. pochodził z bogatej rodzinychrzęść; 360-367 odbył studia w Rzymie pod kierunkiem DonataEliusza; zaprzyjaźnił się tu z Rufinem z Akwilei i Heliodorem,bpem Altinum, a 366 przyjął chrzest z rąk pap. Liberiusza;

  podczas pobytu na dworze ces. w Trewirze (367-370)zapoznał się z życiem monastycznym oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROFANT

  Najwyższy kapłan bogini — Demeter zateńskiego rodu Eumolpidów, kierujący eleuzyjskimi —> misteriamii wtajemniczający ich uczestników w poznanie mit.świata boskiego;

  wg religioznawstwa pośrednik, zwykle osobowy(chociaż tę funkcję mogą pełnić również przedmioty,rzeczy martwe, rośliny i zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - DZIEŁA

  1. T ł u m a c z e n i a - H. znany jest główniez przekładu ksiąg protokanonicznych ST z języków oryginalnychi rewizji dawnych łac. tłumaczeń Pisma św. (PL 29,525--530; wydal R. Weber Biblia Sacra luxta vulgátám versionem,St 1975); pracę nad przekładem rozpoczął 383 od korekty(tam, gdzie chodziło o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROGAMIA

  (gr. hieros święty, gamos małżeństwo),święte małżeństwo bóstw, a także związek nieba (czynnikmęski) z ziemią (czynnik żeński, stąd Matka-Ziemia), stanowiącynajbardziej pierwotną postać h.

  W religiach ludów rolniczych, szczególnie na BliskimWsch. (—» agrarne religie), święte małżeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - BRACTWA

  Pod wezw. H. powstały we Włoszech podkoniec XV w. jako instytucje charytatywne zbliżone do średniow.bractw Bożej Miłości zakładanych m.in. przez Bernardynaz Fełtre (—» bractwo kościelne III); powstałe w RzymieConfraternitas Divini Amoris sub divi H. protectione, zał.1497 przez kard. Giulia de Medici...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROGRAFIA

  (gr. hieros święty, graf ein opisywać),wg tradycyjnej systematyki E. Gobleta d'Alviellego, przyjętejna kongresie historii religii w Oksfordzie (1908), jedna zdyscyplin religioznawczych (obok —» hierologii i — hierozofii)opisująca przejawy religijności we wszystkich religiach; h.,posługując się metodą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA CATHOLICA

  Wielotomowe dzieło wydawaneprzez franciszkanów konwentualnych (—» franciszkanieI 2), zawierające udokumentowane katalogi (listy) hierarchówi stolic biskupich Kościoła kat. (od 1198 do czasówwspółcz.; dotąd zrealizowane do 1903), zainicjowane przezK. —> Eubela.

  Zestawienia hierarchii rozpoczęto od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - IKONOGRAFIA

  Wyobrażenia H. należą do najpopularniejszychw sztuce chrzęść, i odznaczają się dużą różnorodnością;H. przedstawiany jest jako ojciec Kościoła i kardynał,uczony i egzegeta, a szczególnie jako pokutujący eremita; indywidualnymatrybutem H. jest oswojony lew (zgodnie z legendą).

  Jako o j c i e c K o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /10 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROKLES

  ur. ok. 250 w prow. Karia, zm. po 308 wAleksandrii, namiestnik Palmiry, Bitynii i Dolnego Egiptu.

  Wg Laktancjusza H. był doradcą ces. —> Dioklecjana wsprawie wydanych przez niego rozporządzeń dotyczącychprześladowania chrześcijan; sprawując kolejno urząd namiestnikaw Palmirze, Bitynii oraz w Dolnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPOLIS, Hierapolis in Phrygia

  (gr. święte miasto),miasto i metropolia w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska II(Pamukkale k. Smyrny na pn.-zach. krańcach —» Frygii).

  Założone 190 prz.Chr. przez króla Pergamonu EumenesaII (197-159 prz.Chr.), było znane jako Hieropolis dzięki gorącymźródłom wód mineralnych, którym starożytni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 422

  praca w formacie txt

Do góry