Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HIERONIM z PRAGI

  ur. ok. 1380 w Pradze, zm. 30 V1416 w Konstancji, filozof i działacz religijny.

  Studiował na uniw. w Pradze, a od 1399 w Anglii, skąd1401 przywiózł pierwsze traktaty J. Wiklifa dc Czech i upowszechniałje w przekładach; jako świecki nauczyciel i mówcawystępował przeciw przewadze obcokrajowców w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGIENA PSYCHICZNA

  System poglądów i działańpraktycznych zmierzających do ochrony i rozwoju psychiki(zdrowia psych.) oraz zapobiegania chorobom psych., a takżeruch spot., który te poglądy i działania rozwija.

  Inicjatorem ruchu h.p. był C.W. Beers, będący przez 3lata pacjentem szpitala psychiatrycznego; popierany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIMICI

  Popularna nazwa kongregacji eremickich(—» eremici III), zakładanych w XIV i XV w. w Hiszpaniii Włoszech pod patronatem św. —> Hieronima.

  ° H. h i s z p a ń s c y , eremici hiszp. św. Hieronima, Ordosancti Hieronymi, Orden de san Jerónimo, zakon mniszy oproweniencji eremickiej, zał. ok. 1350 w Lupiana k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM EMILIANI, Miani Św.

  ur. 1486 w Wenecji,zm. 8 II 1537 w Somasca k. Bergamo, założyciel klerykówregularnych z Somasca (—> somaskowie).

  Wychowany w senatorskiej rodzinie, poświęcił się karierzewojskowej; wzięty do niewoli w czasie wojny republiki weneckiejz królem franc. Ludwikiem XII przeżył przemianę duchową;po uwolnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA PRAWD WIARY

  Hermeneutyczno-kryteriologicznazasada porządkująca treści wiary wg ich „związkuz podstawą bądź rdzeniem wiary chrześcijańskiej" (DE 11).

  W P i ś m i e św. najistotniejsze prawdy znalazły się wkrótkich —» formułach wiary; do najstarszych i najbardziejrozpowszechnionych należy „Jahwe, który wywiódł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /14 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM bp.

  zm. 1062 we Wrocławiu. Pochodził zokolic Kolonii (E. Walter); być może już 1046 otrzymał święceniabiskupie, ale bpstwo wrocł. objął dopiero 1051 po umocnieniusię pozycji Kazimierza I Odnowiciela;

  sprowadził doWrocławia relikwie św. Wincentego diakona (współpatronkatedry i patron kapituły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROLOGIA

  (gr. hieros święty, logos słowo, nauka),w systematyce E. Gobleta d'Alviellego drugi stopień badańreligioznawczych, na którym dokonuje się porównywania różnychreligii na podstawie analizy, klasyfikacji i interpretacjizjawisk i faktów rei.; popularnie termin h. jest stosowany naokreślenie naukowego badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERODULE

  (gr.), osoby poświęcone bóstwu; w religiachEgiptu, Mezopotamii i Kanaanu h. uczestniczą w różnychaktach kultycznych, zwł. w —» prostytucji sakralnej,przez którą łączyły się z bóstwem, przede wszystkim z boginiąpłodności (jej prototypem w świecie sem. była —» Asztarte);

  w Izraelu mimo zakazu przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św.

  ur. 347 w Strydonie (Dalmacja), zm.30 IX 420 w Betlejem, doktor Kościoła, tłumacz, egzegeta.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /95

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROFANIA

  (gr. hieros święty, nadprzyrodzony, faineinobjawiać, ukazywać, manifestować), zamanifestowanie sięBoga (bóstwa) w historii poprzez znaki epifanijne (zarównoprzedmioty, jak i osoby, które na mocy pośredniego czy bezpośredniego działania Bożego są znaczone rysem transcendencjii sakralności).

  Termin h...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 083

  praca w formacie txt

Do góry