Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HIERONIMITKI

  Żeńska gałąź —» hieronimitów, mającaanalog, strukturę i duchowość, oraz nazwa zgromadzeń zak.zakładanych pod patronatem św. —* Hieronima.

  ° M n i s z k i , Religiosas de la Orden de san Jerónimo,zak. mniszy zainicjowany 1375 w Sisla k. Toledo przez MarięGarcía i Mayor Gómez, istniejący w kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARÍAN bp.

  Żył w 2. poł. IV w. w pn. Afryce, chronograf.

  Znany jest jako autor pism De radone Paschae etmensis oraz De cursu temporum (PL 13,1097-1114; C.C.Frick Chronica minora, L 1892, I 153-174), stanowiących całośći zredagowanych 397; dołączone jest do nich Expositiotemporum H. (MGHAuctant 13,415-417)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROTHEOS, Hieromonachos

  Mnich bizant. z XIII w.

  Początkowo umiarkowany, z czasem stał się fanatycznymprzeciwnikiem patriarchy Jana XI Bekkosa i prounijnej politykices. Michała VIII Paleoioga (1277-78); w czasie prześladowańprzeciwników unii był więziony.

  Wśród dzieł polem. H. wyróżniają się 4 traktaty: graficznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM HERMOSILLA bł. OP bp.

  ur. 30 IX 1800w Santo Domingo de la Calzada (Kastylia), zm. 1 XI 1861(Tonkin), hiszp. misjonarz, męczennik.

  Do zakonu wstąpił1815 w Walencji; 1826 wyjechał na misje na Filipiny; 1829przybył do Tonkinu (Wietnam). Działał w czasie prześladowańchrześcijan, które szczególnie wzmogły się po wydaniu1833...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARIÓN, Itarion

  ur. w pocz. XI w., zm. po 1150,prawosł. metropolita kijowski, teolog, kaznodzieja. Był kapłanemprzy pałacowej cerkwi Świętych Apostołów w Berestowiepod Kijowem, gdzie zasłynął jako uczony (znał językgr. i bizant. literaturę teol.) i asceta; 1051 na życzenie księcia—» Jarosława Mądrego jako pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROZOFIA

  (gr. hieros święty, sofia mądrość), wg posiadającejhist, znaczenie systematyki dyscyplina religioznawstwa(— hierografia) wartościująca opracowany krytycznieprzez — hierologię materiał;

  h. dopatruje się praw logikiobecnych w dziedzinie religii, starając się dotrzeć do uniwersalnej,niezmiennej zasady...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM z LANDO, Hieronim z Krety abp.

  zm. po16 X 1493, legat pap. w Polsce 1459-64.

  Pochodził z Wenecji, gdzie zajmował się handlem; związanyz Kurią pap., był protonotariuszem apost.; 1458 zostałabpem Krety; mianowany 1459 legatem dla Czech i Polski,prowadził rozmowy w Pradze w celu zapewnienia udziałuCzech w krucjacie antytur.; w końcu 1459...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGH CHURCH, High Church Party

  Kierunek w Kościeleanglik. (—> anglokatolicyzm) akcentujący pierwotną ipowsz. tradycję chrześcijaństwa; ukształtował się w XVII w.jako odpowiedź na postulaty nurtu purytańskiego i kalwińskiego(—» anglikański Kościół I 2, V).

  H.Ch. uznaje wczesnochrześc. genezę struktur i apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM z PRAGI, Jan Sylwan OSBCam

  ur. ok.1368 w Pradze, zm. 17 VII 1440 w Wenecji, kaznodzieja,teolog.

  Sztuki wyzwolone studiował na uniw. w Pradze, uzyskując1389 stopień bakałarza, a 1392 magistra; prawdopodobnie turównież rozpoczął studia teol. (przyjaźnił się m.in. z J. Husem,jego zwolennikami - Hieronimem z Pragi i Jakubem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGIENA

  (gr. hygieinos zdrowy, zdrowotny), dział —»medycyny mający na celu rozpoznanie wpływu środowiskana zdrowie i życie ludzkie (lub szerzej - na wszelkie istotyorganiczne, a zwł. na zwierzęta, tzw. zoohigiena) oraz określeniezaleceń dotyczących otoczenia człowieka, które umożliwiajązachowanie (chroniąc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /11 128

  praca w formacie txt

Do góry