Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HILCHEN HENRYK ks.

  ur. 30 VII 1881 w Warszawie,zm. 20 VIII 1956 tamże, działacz społeczny.

  Studiował chemię na Politechnice Warsz. i Lwowskiej, apo 1905 nauki polit, i ekon. oraz filozofię na uniw. we FryburguSzwajc; 1912, po 2-letnich studiach w warsz. seminariumduch. przyjął święcenia kapł. i do 1915 był wik. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDEGARDA z BINGEN Św. OSB

  ur. 1098 w Bermersheim(Hesja), zm. 17 IX 1179 w Rupertsbergu k. Bingen,wizjonerka, mistyczka, pisarka, lekarka.

  Od 8 roku życia wychowywała się u benedyktynek w Disibodenbergupod kierunkiem bł. Juty, żyjącej tu w rekluzji;mając 15 lat H. została mniszką; 1136 po śmierci Juty przejęłakierownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILCKMAN ANTON

  ur. 4 III 1900 w Bevergern k.Münster, zm. 1965 w Moguncji, historyk kultury.

  W 1936 uzyskał doktorat filozofii na uniw. w Mediolanie;jako przeciwnik hitleryzmu był od 1933 prześladowany, a1940-45 więziony; 1946 został prof. uniw. w Moguncji; byłczłonkiem wielu instytucji nauk., w tym także Pol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDA Św. OSB

  ur. 614, zm. 17 XI 680, wnuczka -»Edwina króla Nortumbrii.

  Chrzest przyjęła 627 razem zdziadkiem, a po jego śmierci przebywała na dworze w Yorku,a nast. u krewnej Anny, królowej Anglii Wsch.; za radą— Aidana wróciła 648 do Nortumbrii i po roku życia mniszegow Wear została przeoryszą —» klasztoru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY z POITIERS Św. bp.

  ur. między 310 a 320 wPoitiers (Limonum, Pictavium), zm. 367 tamże, teolog, egzegeta,poeta, zw. „Atanazym Zachodu" (z racji roli, jaką odegrałw zwalczaniu —* arianizmu).

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ - Odbył studia retor.-filoz.(świadczy o tym forma lit. jego pism); ożenił się, miał córkę,cieszył się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /14 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILBERT AGNIESZKA

  Imię zak. Maria Koleta, ur. 29XI 1865 w Opolu, zm. 13 V I I 1 9 3 8 w Hamburgu (stan NowyJork), działaczka polonijna.

  Zdobyła dyplom nauczycielki u boromeuszek w Cieszynie,do których wstąpiła 1882, składając 1883 śluby czasowe, a1888 wieczyste; na zaproszenie ks. Antoniego Jaworskiego,proboszcza parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARIÓN z GAZY Św.

  ur. 291 w Tabatha k. Gazy,zm. 371 na Cyprze, organizator eremityzmu w Palestynie.

  Wg świadectw św. Hieronima (Vita sancii H., PL 23,29-54;Żywot świętego H., PSP X 32-59) i HE Sozomena (PG67,593-1630; Historia Kościoła, Wwa 1980, passim) H. zostalwysłany przez rodziców do Aleksandrii w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY Św.

  zm. 29 II 468 w Rzymie, papież od 19 XI461.

  Pochodził z Sardynii; jako archidiakon Kościoła rzym.był 449 legatem pap. na synodzie w — Efezie (III), skąd potajemnie wyjechał, zmuszony przez — Dioskura I do potępieniapatriarchy —> Flawiana; uczestniczył też w dyskusjachna temat święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY z ARLES Św. bp.

  ur. 401 w Galii, zm. 5 V 449w Arles, organizator życia kośc, kaznodzieja, pisarz.

  Pochodził z rodziny patrycjuszów; pod wpływem swegokrewnego św. Honorata przyjął chrzest i wstąpił do zał. przezniego klasztoru w —> Lerynie; przedstawiony przez Honorataludowi jako kandydat na bpa Arles, został nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGÜEY, Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey

  Diecezjaw Dominikanie eryg. 1 IV 1959 jako sufr. Santo Domingo;zajmuje 6767 km2 i liczy 415 000 mieszk.. w tym 399 000katolików, 18 parafii, 13 księży diec. i 11 zak., 15 zakonników,71 sióstr.

  W H. znajduje się schronisko dla bezdomnych i ubogich,tzw. Miasteczko Nazaret, wzniesione za pieniądze przeznaczonena...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt

Do góry