Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HINKMAR z REIMS OSB abp.

  ur. ok. 806, zm. 21 XII882 w Epernay, kronikarz, kanonista.

  Jako benedyktyn zSaint-Denis k. Paryża kształcił się pod kierunkiem opata Hilduina,z którym (od 822) przebywał na dworze Ludwika IPobożnego; towarzyszył Hilduinówi podczas jego wygnania830-831 do Saksonii za udział w buncie przeciw Ludwikowi;od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /5 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOKRYZJA

  (gr. hipokrinomai, hipokrisis odpowiedź,funkcja aktora), nieszczerość, dwulicowość, obłuda.

  W Piśmie św. obecne jest szerokie rozumienie h., obejmująceodnośne postawy lub akty (np. Syr 1,28-29; 3 2 , 1 5 ; 33,2;2 Mch 5 , 2 2 ) ; ST piętnuje obłudę i fałsz niewiernych wywołujące—» gniew Boży (por...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOB z POCZAJOWA

  Św. Kościoła prawosł., właśc.Joann Żelazo, ur. ok. 1550 na Pokuciu, zm. 28 X 1651 wPoczajowie.

  Z woli księcia K.W. Ostrogskiego był w Dubnie1581-1604 igumenem nowo założonego klasztoru Św. Krzyża,w którym stworzył silny ośrodek propagandy prawosł. przeciw—> brzeskiej unii (m.in. przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINSCHIUS PAUL

  ur. 25 XII 1835 w Berlinie, zm. 13XII 1898 tamże, protest, kanonista.

  Studiował prawo w Heidelbergu i prawo kan. w Berlinie(1852-54), gdzie uzyska! doktorat obojga praw na podstawiepracy De iure patronatus regio (B 1855), napisanej pod kierunkiemE.L. Richtera, nast. habilitował się w Berlinie; po wydaniuDas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOBA KSIĘGA (Hi)

  Księga ST, druga wśród Pism, zaliczanado ksiąg dydaktycznych (—> Biblia I 3, —» kanon Pismaświętego).

  Prolog i epilog Hi są pisane prozą, część gł. ma natomiastformę poetycką. Prolog (1 - 2 ) , lud. opowiadanie o charakterzehistoryczno-dydaktycznym, mówi o —» Hiobie jako człowiekucnotliwym, który z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /15 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINSLEY ARTHUR kard.

  ur. 25 V I I I 1865 w Carlton(Yorkshire), zm. 17 I I I 1943 w Buntingford k. Londynu,działacz kośc, założyciel kat. ruchu świeckich.

  Po studiach filoz. w Londynie i teol. w Rzymie, uwieńczonychdoktoratami teologii i filozofii, przyjął 1893 święceniakapł.; wróciwszy do kraju, uczył w kolegium Ushaw w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPISI

  (ang. hippies, etymologia trudna do ustalenia),zw. też flower people (ang. ludzie-kwiaty), niekiedy też Jesuspeople (ang. ludzie Jezusa), zwolennicy młodzieżowej ideologiii uczestnicy spontanicznego ruchu społ., zapoczątkowanegow Stanach Zjedn. na przełomie lat 50-tych i 60-tych XXw. przez poetę A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINTZ MICHAŁ SI

  ur. 1559 we Wschowie, zm. 1609 wSandomierzu, architekt.

  Do zakonu wstąpił 1578 w Poznaniu;początkowo pracował jako kucharz, szewc i zakrystian; od1583 pomagał przy budowie kościoła św. Jana w Jarosławiu;pod kierunkiem architekta G. Brizio SJ w ciągu kilku lat opanowałsztukę budowlaną;

  1589 przybył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPLER FRANCISZEK ks.

  ur. 17 II 1836 w Olsztynie,zm. 17 X I I 1898 we Fromborku, historyk Warmii.

  Teologię studiował we Wrocławiu, Münster i Monachium,gdzie 1861 uzyskał doktorat; 1859 przyjął święcenia kapł. wBraniewie; prowadził duszpasterstwo w Gietrzwałdzie, Królewcui Braniewie, gdzie był m.in. od 1869 regensem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILEMORFIZM, hylemorfizm

  (gr. hyle budulec, materia,morfe kształt, forma), filoz. teoria arystotelesowsko--scholastyczna, wg której na istotę ciał naturalnych (tj. każdegosubstancjalnego bytu materialnego podlegającego zmianomlub posiadającego dyspozycję do zmian) składa się materiapierwsza oraz forma substancjalna (—» forma i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /11 042

  praca w formacie txt

Do góry