Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HIPOSTATYCZNA UNIA - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Pismo św. nie używając określeniau.h., ukazuje w Jezusie Chrystusie, wcielonym SynuBożym, fundamentalną jedność podmiotu boskich i ludzkichprzymiotów oraz działań (J 1,14; Flp 2,5; Kol 1,15-20); podobnieojcowie Kościoła i pisarze wczesnochrześc. widzieli wChrystusie jako Bogu-Człowieku istniejący i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /5 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp.

  Mylnie zw. Hipolitem Rzymskim, żyłw 1. poł. I I I w. na Wschodzie, prawdopodobnie w Palestynie,teolog, ojciec Kościoła; tradycja łączy z tą postacią -»Hipolita katakumbę i —» Hipolita statuę.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp. - ŻYCIE

  Euzebiusz z Cezarei (HE VI 2 0 ) oraz Hieronim(De vir.ill. 6 1 ) nie potrafią nawet ustalić nazwy jego stolicybiskupiej.

  W świetle nowszych badań (P. Nautin, E. Prinzivalli)nie do utrzymania jest opinia, że H. był rzymianinem;błędna też jest jego identyfikacja z kapłanem rzym. o tymsamym imieniu, który z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp. - DZIEŁA

  W głównej mierze stanowią komentarze doBiblii, szczególnie do ST, interpretowane w duchu egzegezytypologicznej, którą H. odnosi do Chrystusa i Kościoła.

  1. P i s m a e g z e g e t y c z n e - Komentarz do Dn w IVksięgach (GCS I 1; fragmenty księgi I i IV w: M. MichalskiAntologia literatury patrystycznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIŃCZA MARCIN SJ

  ur. 28 X 1592 na Rusi, zm. 23 II1668 w Poznaniu, popularyzator teologii.

  Do zakonu wstąpił 1613 prawdopodobnie w Rzymie; 1616--17 studiował filozofię w Kaliszu i 1621-25 teologię w Poznaniu;1627 został rektorem kolegium jez. w Gdańsku; wybrany1633 prowincjałem zaangażował się w trwający spór z UJ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNOZA

  (gr. hypnos sen), przejściowy stan zmienionejświadomości, różny od czuwania i snu (choć do nich podobny)wywołany sztucznie w szczególnej sytuacji przez hipnotyzerau osoby hipnotyzowanej ; w tym stanie hipnotyzer utrzymujeścisły kontakt z osobą hipnotyzowaną, która wykonujejego polecenia (w pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOB, Job

  (hebr. 'ijjób, gr. Iób, łac. lob, pol. Job iHiob - bardziej zbliżone do dwusylabowego brzmieniahebr.), główna postać —» Hioba Księgi.Imię ogólnosem. znane z tekstów z Mari (XVIII-XVII w.prz.Chr.), z Tell el — Amarna, Ugarit i Alalach (XIV w.prz.Chr.); w Biblii pojawia się także w Ez 14,14.20; Rdz46,13 (job)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /18 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINKMAR z LAON bp.

  ur. 835-838 k. Boulogne, zm.880, siostrzeniec —> Hinkmara z Reims.

  Wychowywany przezwuja otrzymał dzięki niemu 858 od króla Karola II Łysegobpstwo Laon, opactwo i urząd na jego dworze; na zjeździe868 w Pitres H. odmówił państw, sądom kompetencji nadbpami i bez uzgodnienia z metropolitą brał w obronę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOKRATES, Hippokrates z Kos

  ur. ok. 4 6 0 w Kos,zm. ok. 3 7 0 prz.Chr. w Larisie (Tesalia), lekarz, zw. ojcemmedycyny.

  Działał na wyspie Kos (był najwybitniejszym przedstawicielemtamtejszej szkoły lekarskiej), w Atenach i Tesalii;dane biogr. zespolone z późniejszą legendą pochodzą z Toniatron diadochai Soranusa z Efezu ( I I w. po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOB, św. Kościoła prawosł.

  Imię chrzestne Ioann, ur.ok. 1530 w Staricy, zm. 19 VI 1607 tamże, pierwszy patriarchamoskiewski.

  Kształcił się w klasztorze Uspieńskim w Staricy, do któregowstąpił 1556; jego znajomość Pisma św. i ksiąg liturg.zwróciły uwagę władz kośc. i cara Iwana IV Groźnego; początkowobył archimandrytą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 384

  praca w formacie txt

Do góry