Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp. - W IKONOGRAFII

  H. występuje jako młodzieniec zkrótkimi włosami i brodą, w zbroi z włócznią lub mieczem wdłoni, niekiedy w książęcej szacie i koronie, zwykle z licznymiatrybutami swego męczeństwa - sznurem, kijem i koniem(wg legendy ręce i nogi H. przywiązano do ogonów dzikichkoni, które rozbiegły się na 4 strony i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTATYCZNA UNIA - DOKTRYNA

  1. W t e o l o g i i k a t o l i c k i e j - u.h.należy do ścisłych tajemnic wiary (DS 2528) - zjednoczeniebóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie w akcie — wcieleniastanowi i wyraża dzieło największego zespolenia Boga zestworzeniem (— Bóg VI B), a zwł. z człowiekiem, jest teżźródłem jego wywyższenia i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /5 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT

  zm. 1027, abp gnieźnieński.

  Pochodził prawdopodobniez Italii; miał związki z Bizancjum; abpstwo objąłok. 1011 po śmierci Radzima Gaudentego (1006); jego następcąbył — Stefan Bożęta;

  rządy archidiecezją, o których niewielewiemy, przypadały na okres panowania BolesławaChrobrego i pierwsze lata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTATYCZNA UNIA - NOWE TENDENCJE

  1. W —> chrystologii (I B 3) kato l i c k i e j czasów nowoż. dostrzeżono potrzebę głębszegowniknięcia w psych, analizę jedności Chrystusa, co miało źródłom.in. w dominacji postkartezjańskiej antropologii, utożsamiającejosobę ze świadomością; analizy takie podjęteprzez A. -» Günthera i A. —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /9 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT z TEB

  Żył w VII w., kronikarz; jest autoremkroniki świata napisanej 650-670, cennej pod względem lit.;zachował się jej duży fragment z genealogicznym rodowodemm.in. Jezusa Chrystusa, Maryi i Jana Chrzciciela (kryt. opracowaniefragm. kroniki opublikował F. Diekamp Hippolytosvon Theben, Mr 1898).

   

  J. Kraus, LThK...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTAZA

  (gr. hypostasis podstawa, istota), kategoriafiloz. używana na określenie —» substancji odznaczającej sięprzymiotem — subsystencji, zwl. w odniesieniu do — osoby;wykorzystywana głównie w —» trynitologii i —» chrystologii,gdzie jej zawartość znaczeniowa została określona w opozycjido pojęć —» istota (usta)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /8 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLITA KATAKUMBA

  Niewielki cmentarz podziemnyw Rzymie przy via Tiburtina, użytkowany od III w.,miejsce pochówku —» Hipolita i in. świętych znanych tylko zimienia: Konkordii, Genezjusza, Tryfonii i jej córki Cyryli.

  W IV w. nad grobem Hipolita powstała podziemna bazylikaz apsydą, poprzedzona westybulem, dekorowana w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEKA

  (gr. hypotheke ostrzeżenie, przykazanie, depozyt,zastaw), ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane dlazabezpieczenia oznaczonej wierzytelności pieniężnej; polegana obciążeniu nieruchomości (prawa własności) dłużnika, zapewniającymwierzycielowi możność zaspokojenia swej wierzytelności(przez przymusową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLITA STATUA

  Posąg odkopany 1551 w Rzymiemiędzy via Nomentana a via Tiburtina, przedstawiający osobęsiedzącą na tronie (brakuje górnej połowy postaci, któraprawdopodobnie trzymała w ręce zwój); statua znajduje sięobecnie przy wejściu do Biblioteki Watykańskiej.

  ZdaniemP. Ligorio przedstawia św. Hipolita (—...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTATYCZNA UNIA

  (gr. hypostasis rzeczywistośćo charakterze samoistnym, osoba, łac. unio zjednoczenie),termin teol. odnoszący się wyłącznie do —» Jezusa Chrystusa,określający trwałe zjednoczenie o charakterze substancjalnym,osobowym i nadprzyrodzonym ludzkiej —» natury z osobąi w osobie (—> hipostaza) Syna Bożego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt

Do góry