Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HIROSIMA, Hiroshima

  Diecezja w Japonii (pd. częśćwyspy Honsiu), również miasto, na które 6 V I I I 1945 po razpierwszy w dziejach zrzucono bombę atomową.

  Początki chrześcijaństwa na terytorium późniejszej diecezjiH. związane są z działalnością 1549-51 —> Franciszka Ksawerego(m.in. w Księstwie Jamaguci); od 1883...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEZA - W TEOLOGII

  1. D z i e j e - Od czasów patrystyki występowaływ teologii sądy posiadające jedynie charakter sformułowańhipotetycznych, określane jako doxa, prolepsis,opinio, praesumpdo, sententia, intendo, consilium; stanowiłyone integralny element rozwoju teologii (— historia teologii)oraz jej —» metody ; dotyczyło to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSAU, Hirschau

  Dawne opactwo benedyktyńskie k.Stuttgartu, w średniowieczu ośrodek konfederacji klasztorówi —» gregoriańskiej reformy.

  Założone 830-838 przez Erlafrida, hrabiego Calw, zostałozasiedlone mnichami z — Fuldy, którzy przybyli tu z opatemLutbertem (zm. 853); pod koniec X w. opactwo podupadło,a mnisi opuścili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEZA - W FILOZOFII RELIGII

  Charakterystyczny dla kulturywspółcz. proces —» sekularyzacji przyczynił się do zakwestionowaniatradycyjnego modelu teologii i postawienia problemuprawomocności języka rei.; podważona przez D. Hume'ai I. Kanta zasadność racjonalnych (metafiz.) podstaw teologii(F. Schleiermacher, K. Barth) zezwalała na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSCHER JOHANN BAPTIST

  ur. 20 I 1788 w Altergarten(Badenia-Wirtembergia), zm. 4 IX 1865 we FryburguBr., teolog moralista, pastoralista.

  Po seminaryjnych studiach filoz.-teol. we Fryburgu Br. iMeersburgu przyjął 1810 święcenia kapł.; 1812-17 wykładałteologię mor. w seminarium diec. w — Ellwangen; 1817 objąłkatedrę teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPO DIARRHYTUS

  (Bizerta w pn. Tunezji), bpstwostaroż. w metropolii Kartagina w rzym. prowincji AfrykaProkonsularna; znanych jest 6 bpów od poł. III w. do poł.VII w.; Augustyn w czasie podróży z —» Hippo Regius doKartaginy głosił słowo Boże w 3 bazylikach H. - św. Małgorzaty(22 IX 410), św. Kwadrata (25 IX po 410) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSINGER JOSEF ANTON OFMCap

  Imię chrzestneFranz Anton, ur. 27 XI 1705 w Kaisersbergu (Alzacja; stądprzydomek Caesaromontanus), zm. 5 III 1777 w Strasburgu,teolog moralista.

  Do zakonu wstąpił 1726 w prow, szwajcarskiej; po studiachfiloz.-teol. w seminarium zak. przyjął 1729 święcenia kapł.;uczył teologii w seminarium zak. (1734-40)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPO REGIUS, Hippona

  (obecnie Annaba w Algierii),staroż. fenickie miasto portowe nad M. Śródziemnym;bpstwo tytuł, w rzym. prowincji Numidia.

  W III w. prz.Chr. H. było wraz z Cyrtą rezydencją królównumidyjskich; w poł. I w. prz.Chr. dostało się pod panowanierzym. i zostało stolicą prow. Africa Nova; ces. AugustOktawian...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSZFELD LUDWIK

  ur. 5 VII 1884 w Warszawie, zm.7 III 1954 we Wrocławiu, lekarz mikrobiolog, współodkrywcagrup krwi, twórca antropologii serologicznej.

  Pochodził ze spolszczonej rodziny żyd. o tradycjach patriotycznychi chrzęść; studiował medycynę w Würzburgu i Berlinie,a habilitował się w Zurychu; przed 1939 był nauk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTETYZM

  Pogląd epistemologiczny na naturę poznanialudzkiego i metodol. program uprawiania nauk empirycznych,przypisujący w rozwoju wiedzy pierwszorzędną rolęaktywności umysłu (twórczej intuicji) przy tworzeniu —» hipotezi dokonywaniu obserwacji (kontekst odkrycia) oraz metodziededukcyjnej (dedukcjonizm) przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 824

  praca w formacie txt

Do góry