Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA - NATURA

  Wg Herodota h. jest królową nauk; Platon iArystoteles uznali ją za niższą poznawczo od poezji; wartośćnauk. odzyskuje h. od początku X I X w.; przedmiotowo odpóźnego średniowiecza oznacza: res, —> gesta, res gestae, facta,actus, causae, opera, eventus, dzieje (M. Kromer, Ł. Górnicki,P. Skarga), dziś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /8 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DUCHOWOŚCI

  Nauka teol. związanaściśle z -» duchowości religijnej teologią, zajmująca siędziejami przeżywania przez człowieka jego kontaktów z-* Bogiem (—> Istota Najwyższa); dzięki transcendencjisprawiającej, że duch ludzki potrafi nawiązać kontakt z —>Absolutem, można mówić o h.d. chrzęść. (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA - HISTORYCZNOŚĆ CZŁOWIEKA

  Kultury staroż. miały naogół antropologię ahist.; poza sferą h. umieszczały bądź całegoczłowieka (jego ciało, naturę, czas, miejsce, istnienie,zmiany wewn., sekwencję zdarzeniową, rozwój, osiąganiewartości), bądź jego duszę jako obraz wieczności (systemysumeryjskie, staroegips., hind., taoizm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA

  Dyscyplina teol. wyodrębnionaod XVII w. i obejmująca (przedmiotowo) dzieje Kościołachrzęść, (zwł. katolickiego) oraz (podmiotowo) naukę o tychdziejach (—» historiografia II).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HI SACERDOTES DOMINI SACRATI, Oto kapłani Boga Najwyższego

  Hymn w jutrzni tekstów wspólnych o świętychpasterzach, przypisywany Marbodowi (zm. 1123), wprowadzonydo LH (I 1116, II 1581, I I I 1451-1452, IV 1435--1436; LG I 1172, II 1644-1645, I I I 1519-1520, IV 1531-1532;tekst także AH L 401).

  Głosi pochwałę kapłanów wybranychprzez Boga, będących sługami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPOS

  (Kalat el-Husn w Jordanii), hellenist. miasto w-» Dekapolu oraz bpstwo staroż. w metropolii Scytopolis wrzym. prowincji Palestyna I I ; bpi znani od pol. IV do poł.VI w.; od X V I I w. bpstwo tytuł.; bpem tytuł, był m.in. FranciszekI. Wysocki, 1728 sufr. chełmiński (HierCat V 221).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEZA

  (gr. hypothesis założenie, przypuszczenie),w metodologii n a u k rodzaj tez występujących w teoriinauk., których prawomocność nie została dostatecznie uzasadniona(na danym etapie rozwoju nauki) i których przyjęcieumożliwia —> wyjaśnianie zaobserwowanych —» faktów orazprzewidywanie przyszłych zdarzeń; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRTH JOHANNES JOSEPH PA bp.

  ur. 26 III 1854 w Niederspechbach(Alzacja), zm. 6 I 1931 w Kabgayi (Rwanda),misjonarz.

  W 1875 wstąpił do zakonu; 1878 przyjął święceniakapł.; 1889 udał się na misje do Afryki Wsch.; 1890 zostałbpem i wikariuszem apost. Ugandy, a 1894 wikariuszemapost. Nyanza Pd. (dziś Tanzania); 1900 poprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRNHAIM HIERONYMUS OPraem

  ur. 17 V 1637 wOpawie, zm. 27 V I I I 1679 w Pradze, filozof, ascet. pisarz.

  Uczył się w kolegium jez. w Opawie; do zakonu wstąpił1658 w Pradze; po przyjęciu święceń kapł. wykładał przedmiotyfiloz. w praskim seminarium duch., zdobywając gruntownąwiedzę filoz.-teol. oraz prawniczą; 1670 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEZA - W METODOLOGII NAUK

  W staroż. dialektyce i matematyce(Platon, Proklos - komentator Euklidesa) h. stanowiłaniedowodzone (przyjęte jako oczywiste - Arystoteles)twierdzenie, będące wspólnym punktem wyjścia partnerówdyskusji lub pierwotnym elementem (przesłanką) systemuaksjomatyczno-dedukcyjnego; w nowoż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 239

  praca w formacie txt

Do góry