Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Niektóre właściwości elektryczne tkanek

  W tkankach występuje elektryczność wytworzona w organizmie. Nazywamy ją wewnętrzną lub endogenną. Pole i napięcie elektryczne doprowadzone spoza ustroju nazywamy zewnętrznymi. Zewnętrzne napięcie elektryczne wpływa przede wszystkim na endogenne procesy elektryczne.

  Komórka jest przestrzenią...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /4 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady ochładzania wodoleczniczego

  W temperaturach wyższych od zera jako chłodziwo prawie wyłącznie stosuje się wodę, dlatego ten dział fizykoterapii można nazwać wodolecznictwem. Oziębianie ma na celu wywołanie reakcji termoregulacyjnej o charakterze obronnym i przystosowawczym. W bezpośredniej reakcji na oziębianie można wyróżnić...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /3 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektryczność biosfery

  W biosferze występują pola, napięcia i prądy elektryczne. Składają się one na klimat elektryczny lub elektromagnetyczny biosfery.

  Najobfitszym naturalnym źródłem ładunków elektrycznych w biosferze są procesy atmosferyczne. Pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają się w masach powietrza...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Priessnitza

  Priessnitz działał w Jeseniku, w Czechach, w latach 1799-1851. Zaczął leczyć w 15. roku życia, a w 19. miał już wielkie powodzenie. Stosował okłady i polewania z użyciem zimnej wody, której w okolicznych źródłach górskich było pod dostatkiem. Wymagał od pacjentów odbywania spacerów i wycieczek po...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady elektrostymulacji

  Nazwą „elektrostymulacja" (es) obejmuje się postępowanie polegające na pobudzaniu mięśni do skurczu za pomocą zewnętrznego napięcia elektrycznego (zne). Coraz częściej podejmuje się udane próby wywołania nie tylko samego skurczu mięśni, lecz użycia skurczu lub sekwencji skurczów do wywołania...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Kneippa

  Sebastian Kneipp (1821-1897), ksiądz katolicki, stworzył system leczniczo-higie-niczny, który w znacznym stopniu opierał się na stosowaniu zimnej wody, obok ziół, diety i gimnastyki. Zapożyczył wiele z systemów Hahnów i Priessnitza oraz twórczo je rozwinął. Kneipp precyzyjnie i autorytatywnie opisał...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie krioterapii i jej stosowanie

  Koncepcja leczniczego zastosowania zimna jest w zasadzie taka sama, jak leczniczego zastosowania ciepła, z tą różnicą, że to tkanki stają się źródłem ciepła. Ciepło jest absorbowane przez otoczenie tkanek z szybkością zależną od gradientu temperatury między nimi.

  Źródłem leczniczego zimna może...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /5 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja z użyciem prądów średniej częstotliwości

  Prądy (lub napięcia) średniej częstotliwości mają następujące cechy:

  1.    Częstość zmian napięcia od 1 do 5 kHz, co daje okres od 1,0 ms do 0,2 ms.

  2.    Amplituda może być dwukierunkowa, czyli naprzemienna lub jednokierun kowa. W tym ostatnim przypadku występuje w obwodzie biegun dodatni i...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /4 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Żniniewicza

  Jan Żniniewicz (1872-1952) stworzył własny system hydroterapii. Oparł go na współczesnej mu wiedzy medycznej i obserwacjach dokonanych w czasie kuracji hydroterapeutycznych, którym poddawał się z powodu zaburzeń stanu zdrowia. Zabieg wodoleczniczy Żniniewicza polegał na polewaniu strumieniem wody...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskazania do kriostymulacji

  W schorzeniach przewlekłych kriostymulację należy łączyć z kinezyterapią (krio-kinezyterapia). Ten sposób postępowania znajduje zastosowanie w następujących schorzeniach:

  1.    Wielostawowe zapalne choroby układu ruchu: reumatoidalne zapalenie sta wów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /1 602

  praca w formacie txt

Do góry