Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA - DZIEDZINA WIEDZY

  Dyscyplina nauk. zajmująca siębadaniem dziejów ludzkich; wszelkie myślowe odzwierciedleniaprzeszłości, funkcjonujące w życiu społ., niezależnie odich charakteru i wartości poznawczej; w aspekcie socjol. czykulturologicznym h. obejmuje wiele, przeważnie konkurencyjnychwobec siebie, form przekazu hist...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /23 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - DZIEJE KOŚCIOŁA

  1. I s t o t a - w chrześcijaństwiejest to dzianie się, życie i rozwój więzi ludzkich z JezusemChrystusem i Trójcą Świętą w czasoprzestrzeni tego świata;w aspekcie pionowym jest to rei. samorealizacja osobowaczłowieka i ludzi w relacji do Jezusa jako Syna Bożego, waspekcie poziomym - rozwój więzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA BIBLIJNA

  Forma katechezy bibl. wprowadzonado nauki religii w okresie oświecenia jako przedmiotpomocniczy do nauki katechizmu (—» Biblia w duszpasterstwieIV); także dyscyplina pomocnicza w —> biblisty ce ukazującawydarzenia hist, w kontekście prądów rei. i kulturowychczasów ST i NT (— historiografia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - NAUKA o DZIEJACH KOŚCIOŁA

  1. P r z e d mi o t h.K. w chrześcijaństwie jest określony koncepcją Kościołaczerpaną z wiary, samoświadomości eklezjalnej, z eklezjologiii z kontekstu kulturowego.

  ° Wg koncepcji s a k r a m e n t a l n o - m i s t e r y j n e j Kościółto Ciało Chrystusa (Mistyczne), Sakrament, MisteriumZbawienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /16 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN EKONOMICZNYCH

  Naukapowstała w XIX w. wraz z hist, szkołą w ekonomii, zajmującasię badaniem teorii ekon. oraz poglądami na życie i instytucjegosp. przed ukształtowaniem się w XVIII w. ekonomiijako samodzielnej nauki.

  Elementy myśli ekon. pojawiły się już w starożytności; średniowieczesformułowało wiele teorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTERIA

  (gr. hystera macica), jedna z form nerwicy,cechująca się spektakularnością objawów zależnych od reakcjiotoczenia; typ osobowości lub charakteru ze skłonnościądo zachowań mających na celu wzbudzenie podziwu otoczenialub manipulowanie ludźmi.

  Zaburzenia histeryczne występują w formie konwersyjnejjako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - W KATECHEZIE

  1. G e n e z a - H.K. weszła nastale jako przedmiot rei. nauczania młodzieży szkól średnichna przełomie XVIII i XIX w.; na koncepcję, treść i metodęnauczania miała wpływ ogólna koncepcja — katechezy, którąujmowano wówczas przeważnie w kategoriach intelektualistycznych,a jej celem była głównie wiedza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH i PRAWNYCH

  Historia filozofii prawa, dyscyplina zajmująca siędziejami poglądów na polit, strukturę państwa oraz na obowiązującew nim prawo.

  Jako jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa, powstaław XIX w. pod wpływem niem. szkoły hist. (F.C. —»Savigny); była reakcją na teorię —> prawa naturalnego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA

  (gr. badanie, opis, wiedza), dzieje świata iczłowieka oraz ich ujęcie poznawcze; ontycznym fundamentemh. jest właściwy człowiekowi sposób bytowania i działaniajako istoty hist. (—» historyczność); świadomość hist, stanowijeden z elementów opisu, interpretacji i wyjaśniania ludzkiegodoświadczenia (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN SPOŁECZNYCH

  Nauka (i metanauka) zajmująca się poglądami i teoriami dotyczącymiczłowieka jako istoty społ. oraz społeczeństwa, w szczególnościgenezą i formami życia społ., rodziną, państwem, społecznościąmiędzynar., prawem, życiem gosp., prawidłowościamii prawami rozwoju społ.-gosp. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 928

  praca w formacie txt

Do góry