Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA ZBAWIENIA, historia tes soterias, historia salutis

  Wydarzenie lub proces realizacji —> zbawienia w czasoprzestrzeniludzkiej, zmierzające do spełnienia —* osoby ludzkiejindywidualnej (a wtórnie i społ.) w sposób absolutny, uktórego podstaw i kresu jest Stwórca; w —» chrześcijaństwieodniesienie tejże historii do -» Jezusa Chrystusa jako historiiczłowieka-Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /26 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - CZASY NOWOŻYTNE

  1. W K o ś c i e l e lac. - na h.k.tego okresu zaważyły tendencje h u m a n i z m u (powrót doźródeł) i r e f o r m a c j a (refleksja na temat istoty Kościoła),a pierwsze dzieła hist, pozbawione aspektu teol. (B. PlatinaLiber de vita Christi ac omnium pontificum, Ve 1479), krytycznienastawione do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /21 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA

  (gr. historio-grafeo pisać, opisywaćhistorię), piśmiennictwo przedstawiające dzieje; przyjmujezróżnicowane formy w zależności od przedmiotu (np. —» historiografiabiblijna, —» historiografia filozoficzna, —> historiografiakościelna), aspektu (h. polit., społ., ekon., kulturowa),celu (naukowy lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LAUSIACA

  (gr. He pros Lauson historia),najważniejsze dzieło —» Palladiusza (nazwa wywodzi się odLaususa, szambelana ces. Teodozjusza II, któremu było dedykowane),powstałe 419-420, opisujące ruch monastyczny wIV w. w Egipcie, Palestynie, Syrii i Azji Mn. (PG 34,995--1260).

  Opierając się na własnych spostrzeżeniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - WIEK XIX i XX

  Powstałe po —> westfalskim pokoju(1648) getta wyznaniowe starały się uzasadnić swoją odrębność,wykorzystując argumentację teol.; oświeceniowy krytycyzmwobec badań hist., potęgował nastroje antyrzym.,wzbudzone przez —* episkopalizm i —> etatyzm; stąd w h.k.pojawił się, odcinający się od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /42 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA BIBLIJNA

  Opisy wydarzeń hist,zawarte w księgach ST i NT, których dobór i interpretacja sązbieżne z celem Biblii przez ukazanie zbawczego charakterufaktów hist. (—» historia zbawienia); sposób opisywania i rozumieniawydarzeń hist, przez autorów bibl. jest wyrazemich świadomości rei. oraz świadectwem rozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /15 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA MONACHORUM in AEGYPTO

  Relacje grupymnichów łac. z Jerozolimy, którzy wraz z TymoteuszemArchidiakonem odbyli 394-395 podróż po ośrodkach mniszychEgiptu, zredagowane ok. 402 w języku gr. przez nieznanegomnicha z Góry Oliwnej w Jerozolimie;

  tekst opracował krytycznieA.J. Festugière (Subsidia hagiographica 34, Bru 1961) iprzełożył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA

  (gr. historia badanie, logos nauka),wielopłaszczyznowa i pogłębiona (w stosunku do —» historiografii)nauka o dziejach człowieka; ujmując całość historycznegowymiaru człowieka (—» historyczność) w perspektywiefiloz., przyjmuje postać — dziejów filozofii, która rozwijanaprzez interpretacje o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA FILOZOFICZNA, historia filozofii

  Dyscyplina metafiloz. przedstawiająca w sposób uporządkowanydzieje —> filozofii (I); przyjmuje formę uzależnioną odzakładanej koncepcji rozumienia —» historii i filozofii jako:

  ° dokumentacyjno-interpretujące przedstawienie kultury filoz.(zwł. bardziej oryginalnych dokonań poszczególnych autorów,kierunków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /37 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA (HISTORYJA) O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

  Jedyne ocalałe w całości pol.misterium rezurekcyjne autorstwa Mikołaja z Wilkowiecka,wyd. ok. 1582 w Krakowie (tekst w Bibliotece Kórnickiej),ostatnio 1971 przez J. Okonia w serii Biblioteka Narodowa.

  Wbrew przyjętym interpretacjom o konstrukcji akcji niestanowi tu „ilustracyjna fabularność" wobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 387

  praca w formacie txt

Do góry