Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    HITLERYZM

    Niem. odmiana —> faszyzmu, wywodzącasię od Adolfa Hitlera (1889-1945); ruch polit.-społ. o populistycznej,totalitarnej, imperialistycznej, rasistowskiej i antychrześc.ideologii.

    Początki h. wiążą się z powstaniem 1919 w Monachiumgrup nacjonalistycznych i antysem., składających się główniez kombatantów...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /8 131

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - MUZYKA SAKRALNA

    W średniowieczu wykształciłasię przede wszystkim muzyka kośc, najpierw w rycie—» mozarabskim, a nast. rzymskim; pierwsza byla połączeniemmotywów bizant., gallikańskich (—> galijski ryt l),ambrozjańskich oraz irl. na podstawie hiszp.-rzym., a jejokres świetności przypadł na 633-711; ważnym...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /10 904

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HITTORP MELCHIOR

    ur. ok. 1525 w Kolonii, zm. 1584tamże, wyd. źródeł liturgicznych.

    Był kanonikiem przy Mariengarten w Kolonii, a od 1583dziekanem przy kościele św. Kuniberta; broniąc liturgii kat.przed protestantami, wydal (pod wpływem J. Pameliusa) cenionydo dziś zbiór pism liturg. De divinis catholicae Ecclesiaeofficiis...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 170

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - LITERATURA

    Zaczątki (twórczość w języku kastylijskim)znajdują się w glosach i notach w języku romance na marginesach łac. manuskryptów z klasztorów San Milian dela Cogolla i Santo Domingo de Silos (X w.). Za pierwocinyliryki uważa się odkryte przez S.M. Sterna (1948) tzw. ¡archas,czyli końcowe 2-4 wersy w romance...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /23 998

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HITZE FRANZ

    ur. 16 III 1851 w Hanemicke (Westfalia),zm. 20 VII 1921 w Bad Nauheim (Hesja), niem. polityki działacz społeczny.

    Po studiach teol. w Würzburgu i przyjęciu 1878 święceńkapł. studiował w Rzymie; 1880 został sekretarzem gen. zrzeszeniaArbeiterwohl w Mönchengladbach i red. jego organuo tej samej nazwie; jako...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 829

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HISZPANIZM

    Forma dominacji polit, połączonej z narzucaniemobyczajowości i kultury hiszp. skolonizowanymkrajom —» Ameryki Łacińskiej oraz na —» Filipinach (I 1),trwającej od końca XV do XIX w.; wystąpił przede wszystkimna płaszczyźnie życia kośc, mając swe źródło w przyznanymHiszpanii i Portugalii...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 196

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HLEBOWICZ ANTONI BOLESŁAW

    ur. 14 VII 1801 wGrodnie, zm. 29 V 1847 w Warszawie, tłumacz, wizytatorszkół w Królestwie Polskim.

    Po ukończeniu gimnazjum domin, w Grodnie studiował nawydz. literacko-filozoficznym Uniw. Wileńskiego, gdzie 1820uzyskał stopień kandydata filozofii; współpracując z „DziennikiemWileńskim" i „Dziejami...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 273

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HISZPAŃSCY MĘCZENNICY

    Zakonnicy ze zgrom,braci szpitalnych św. Jana Bożego (—» bonifratrzy) - 71 osóbi misjonarzy Niepokalanego Serca Maryi (—* klaretym) - 51osób, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Hiszpanii podczaswojny domowej 1936-39 (—» Hiszpania II F); beatyfikowani25 X 1992 w Rzymie.

    Bonifratrzy skazani na śmierć...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 284

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - STATYSTYKA

    Ok. 1790 w H. było 8 metropolii, 59diecezji, 57 500 księży diec, 49 500 zakonników i 24 000sióstr (1797 należały do 43 zgromadzeń zak.) oraz 10,5 minmieszk.; 1910 - 9 metropolii, 60 archidiec. i diec, 16 950parafii, 30 430 kapłanów diec. i ok. 2000 zak., 5120 alumnów,477 klasztorów męskich i 2158 żeńskich...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 662

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: CZASY NAJNOWSZE

    Za rządów gen. Franco (1936-75)powrócono do ścisłej współpracy państwa z Kościołem, coprzejawiło się w materialnej pomocy dla Kościoła, inspirowaniukat. wychowania i nauczania w szkołach, działalnościzwiązków zawodowych, wojska i partii Falangi; zakres wolnejdziałalności Kościoła został jednak...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /13 079

    praca w formacie txt

Do góry