Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HOBART

  Archidiecezja w Tasmanii bezpośrednio zależnaod Stolicy Apost.; wikariat apostolski H. erygowano 1842i w tymże roku podniesiono go do rangi diecezji (1874-88była sufr. Melbourne), a 3 VIII 1888 - archidiecezji; zajmuje67 886 km2 i liczy 453 600 mieszk., w tym 80 567 katolików,40 parafii, 44 księży diec. i 24...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCZEW

  Parafia w dek. leskim w archidiec. przemyskiej.

  Wieś H., wzmiankowana w dokumentach 1400, miałakościół par. św. Anny (wymieniony 1424); kolejny kościół zfundacji Mikołaja Bala, pisarza ziemskiego i podkomorzegosanockiego, drewniany, wzniesiony 1510, był 1558-1629 przekształcony(przez Matjasza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOBBES THOMAS

  ur. 5 IV 1588 w Malmesbury (Westport),zm. 4 XII 1679 w Hardwick, ang. filozof, myśliciel polit.,teoretyk państwa.

  Był synem anglik, pastora; studiował logikę i fizykę w Oksfordzie;podczas podróży po Europie zapoznał się z nowymiprądami w filozofii i nauce; zawarł znajomość z R . - > Descartes'em(I)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /6 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLOND ANTONI SUB

  Pseud. Chlondowski, ur. 13 VI1884 w Kosztowach k. Mysłowic, zm. 13 V 1963 w Czerwińskun. Wisłą, brat Augusta, kompozytor.

  Od 1896 przebywał w salezjańskim zakładzie wychowawczymw Lombriasco (Włochy) i 1899 wstąpi! do zgrom.; 1903uzyskał doktorat filozofii na Gregorianum, gdzie studiowałteż muzykę u R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /4 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODEGETRIA, Hodigitria

  (gr. Przewodniczka, WskazującaDrogę), ikona MB z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu,wg tradycji namalowana w Jerozolimie przez ŁukaszaEwangelistę; od tego przedstawienia wytworzył się typ ikonograficzny,charakterystyczny dla Kościoła wsch. (spotykanyteż na Zachodzie) obrazujący dogmat —> wcielenia Syna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOBBY

  (ang. konik), ulubione zajęcie wykonywane w—» czasie wolnym, będące przedmiotem osobistego zainteresowania oraz przejawem rozbudowanej i twórczej aktywnościpsych.;

  jest działaniem amatorskim lub specjalistycznym ocharakterze m.in. intelektualnym, artyst., sportowym, turystycznymi kolekcjonerskim, emocjonalnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLOND AUGUST SDB kard.

  ur. 5 VII 1881 w Brzęczkowicach(dzielnica Mysłowic), zm. 22 X 1948 w Warszawie,prymas Polski, sługa Boży, brat Antoniego.

  Po ukończeniu nauki w gimnazjach salezjańskich (1893-96)w Valsalice i Lombriasco k. Turynu wstąpił 1896 do zgromadzenia;od 1897 studiował filozofię na Gregorianum, gdzie1900 uzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /13 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODEGETRIA, Hodigitria - KULT

  H. należy do kategorii ikon cudownych, „nieręką ludzką stworzonych" (—» acheiropity) otoczonych w Kościelewsch. szczególną czcią; wizerunek H., powstały w sposóbnadprzyr. i obdarzony łaską przez Maryję, Łukasz Ewangelista miał ofiarować (wraz z tekstem swej Ewangelii) bpowiTeofilowi z Antiochii, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCEDEZ EDGAR SJ

  Pseudonim G. de Rhodez, ur. 1VII 1877 w Gandawie, zm. 5 IX 1948 w Fayt-lez-Manage(Belgia), teolog.

  Do zakonu wstąpił 1895 w Tronchiennes (Drangen); studiowałhistorię 1898-1900 w Namur, 1900-03 filozofię w Lowanium,nast. odbyt praktykę kandydacką u —» bollandystóww Brukseli; po studiach teol. 1904-08 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HŁADKI FRANCISZEK CM

  ur. 2 XII 1896 w Kaczycy(Bukowina Rum.), zm. 26 IX 1964 w Nowym Jorku, duszpasterzpolonijny.

  Po studiach filoz.-teol. u misjonarzy w Krakowieprzyjął 1917 święcenia kapł. i pracował jako duszpasterzna terenie archidiec. lwowskiej, a od 1922 wil.; od 1926prowadzi! w Stanach Zjedn. misje i rekolekcje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt

Do góry