Studia /78 798 prac/

 • Ocena 1.0

  HODOWICA

  Parafia i miejsce pielgrzymkowe w dek.Szczerzec w archidiec. lwowskiej na Ukrainie.

  Parafia w H. istniała przed 1498; zniszczony 1620 w wynikunajazdów turecko-tatarskich kościół par. Wszystkich Świętychzostał odbudowany 1631; z fundacji Szczepana Mikulskiego,kanonika kapituły lwowskiej, wzniesiono 1751-58...

  Ocena /1.0 Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOENE, Höhne, Heyne ANTONI

  ur. ok. 1745 w Leukersdorf(obecnie Čermná k. Usti nad Łabą), zm. 21 VI 1795w Poznaniu, budowniczy i architekt, ojciec J.M. —» Hoene-- Wrońskiego.

  H. prawdopodobnie przybył do Polski w związku z budowąpałacu w Rogalinie (ok. 1768-70); początkowo mieszkał w Wolsztynie, a 1777 przyjął obywatelstwo miasta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODUR FRANCISZEK

  ur. 1 IV 1866 w Żarkach k. Krakowa,zm. 16 II 1953 w Ścranton (Pensylwania), założyciel,organizator i pierwszy bp Polskiego Nar. Kościoła Kat. wStanach Zjedn. oraz twórca Pol.kat. Kościoła w Polsce (—»Polski Kościół Narodowy).

  Studiował teologię w krak. seminarium duch. oraz na wydzialeteol. UJ; z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /4 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODYSZEWO

  Parafia i sanktuarium maryjne w dek.Wysokie Mazowieckie w diec. łomżyńskiej.

  H., wieś należącą do wielkich książąt litew., następnie własnośćkról., wzmiankowaną 1529, zamieszkiwali prawosławni,którzy przed 1562 mieli tu cerkiew i parafię; od —» brzeskiejunii H. było par. unicką, należącą (do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /2 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODŽA MICHAL MILOSLAV

  ur. 22 IX 1811 w Raksy,zm. 26 III 1870 w Czeskim Cieszynie, słowac działacz nar.,pisarz, językoznawca, ewang. duchowny.

  Po studiach teol. w Preszburgu (Bratysława) został 1837kaznodzieją zboru w Liptowskim Mikułaszu; założył i prowadził1844-47 tow. literackie Tatrin; krzewił ideały abstynenckie.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODEGETRIA, Hodigitria - IKONOGRAFIA

  1. W  s z t u c e  K o ś ci o ł a  w s eh o dni e g o - H. ukształtowała się w kręgu kulturowym syr. lubegip.; najstarsze zabytki przedstawiają Maryję stojącą frontalniew całej postaci, podtrzymującą Dziecię Jezus lewą ręką,prawą zaś dłoń unoszącą do góry (miniatury w aleks. Kronicez V w. i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /8 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOEKENDIJK JOHANNES CHRISTIAN

  ur. 3 V 1912 wGarut (Jawa), zm. 25 VI 1975, protest, misjolog.

  Po przybyciu do Holandii kształcił się 1930-36 w Missionsseminarw Oegstgeest, nast. studiował 1936-39 teologię w Lejdziei Utrechcie; 1945 przybył do Indonezji, gdzie zostałkonsulem mis., a 1947 sekretarzem Niederländischen Missionsrates;od 1949...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODEGETYKA

  (gr. hodos droga, hodegeo prowadzić),wg tradycyjnego podziału dyscyplina -» pastoralnej teologii(zw. teologią praktyczną) o urzędzie pasterskim Chrystusa iKościoła.

  H. powstała na przełomie XIX i XX w.; głównym jej teoretykiemi przedstawicielem był C. —> Krieg, który opierającsię na wypracowanym przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOEL SIGURD

  ur. 14 XII 1890 w Nord-Odal (Hedmark),zm. 14 X 1960 w Oslo, pisarz.

  Po studiach matematyczno-przyrodniczych na uniw. w Oslo pracował od 1911 m.in.jako prywatny nauczyciel; 1921-24 współredagował pismosocjalist. „Mot dag"; po 1924 zajął się wyłącznie pisarstwem.Początkowo H. pozostawał pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCKING WILLIAM ERNEST

  ur. 10 VIII 1873 w Cleveland(Ohio), zm. 12 VI 1966 w Madison, filozof. Studiowałinżynierię na uniw. w Iowa, filozofię w Harvard Universityoraz 1902-03 w Niemczech (Getynga, Berlin i Heidelberg);1914-43 wykładał filozofię w Harvardzie.

  W filozofii łączył elementy pragmatyzmu, realizmu, idealizmui...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /3 462

  praca w formacie txt

Do góry