Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - STATYSTYKA

  Miała 1 metropolię, 5diecezji, 1020 parafii, 3008 księży diec, 2045 księży zak., 463alumnów, 3725 zakonników i 8100 sióstr, ok. 2 min katolikówna 5 min mieszk. ;vl960j- 1 metropolię, 7 diecezji, 1601 parafii,4038 księży diec. i 4407 zak., 712 alumnów, 6619 zakonnikówi 33 204 siostry, 4,67 min katolików na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOJNOŚĆ

  (łac. liberalitas wyzwolenie siebie od przywiązaniado dóbr ziemskich przez ofiarne ich wydawanie),skłonność do nieodpłatnego udzielania drugim posiadanychdóbr (—» jałmużna); cnota umiejętnego dawania tego wszystkiego,co jest potrzebne do użytku (szczególnie pieniędzy),zachowująca umiar między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /3 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHENZOLLERN FRIEDRICH bp.

  ur. 1451 w Hechingen(Badenia-Wirtembergia), zm. 8 I I I 1505 w Dylindze.

  Studiował(od 1468) we Fryburgu Br. i w Erfurcie, a nast. byłrektorem tych uczelni; we Fryburgu przyjaźnił się z L —» Geilerem;1485 przyjął święcenia kapł.; 1486 został bpem Augsburgai w tymże roku przeprowadził synod w Dylindze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Związane byłyściśle z sytuacją społ.-rei. w H. (—» Holandia I).

  W początkowym okresie po uzyskaniu 1579 samodzielnościteologia kat. w H. przeżywała kryzys; jej rozwojowi niesprzyjała dominacja kalwinizmu zwalczającego katolicyzm(—» Gorkum) i związana z tym konieczność potajemnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /14 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland

  Franc. Pays-Bas, państwo w EuropieZach. nad M. Północnym, graniczące z Niemcami i Belgią,obejmujące pn.-wsch. część hist. —» Niderlandów, o pow.41 785 km2 , 1990 liczyło 14,61 min mieszk., w tym 5,56 minkatolików; jego początki sięgają 2. poł. XVI w., gdy 1579 pn.prowincje niderl. zawarły unię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHENZOLLERN (HECHINGEN) JOSEPH WILHELM bp.

  ur. 20 V 1776 w Opawie, zm. 26 IX 1836 w Oliwie.

  Kształcił się w wojskowej szkole w Stuttgarcie i na dworzestryja bpa Karola H., opata w Oliwie; po święceniach kapł.1800 otrzymał kanonię włocł., później warm., a po stryju -1803 opactwo oliwskie; obrany 1808 bpem warm., prekonizowanybył 1817 (z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Główną przyczyną, która doprowadziłado wyodrębnienia się pn. Niderlandów w niezależnytwór państw, było sprzężenie się rei. dążeń protestantyzmuz walką o wyzwolenie kraju spod panowania hiszp.; terytoriumdzisiejszej H. mieściło się w granicach metropolii kat.w Utrechcie wraz z jej nowo utworzonymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /19 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHENZOLLERNOWIE

  Dynastia niem. wywodzącasię z arystokracji szwabskiej; uzyskała znaczenie, gdy FryderykI ( V I ) Hohenzollern, piastujący dziedzicznie (od 1397)urząd burgrabiego Norymbergi, otrzymał 1411 od ces. ZygmuntaLuksemburskiego Brandenburgię, a 1415 godnośćmargrabiego brandenburskiego - arcykomornika RzeszyNiem. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /5 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - DUSZPASTERSTWO POLONIJNE

  Polacy na większąskalę zaczęli osiedlać się w H. po 1908; w związku z rozwojemkopalń węgla kamiennego ok. 200 rodzin górniczychpochodzących z Wielkopolski i Śląska, a pracujących w Westfaliii Francji, przybyło do Limburgii i 1910 założyło w Heerlenswoją pierwszą organizację - Tow. Górnicze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /11 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOFFMANN BOGUMIŁ

  ur. 17 VI 1890 w DąbrówceMalborskiej k. Sztumu, zm. 18 II 1945 w Rybnie (Pomorze),historyk.

  W gimnazjum w Brodnicy był członkiem tajnej organizacjifilomackiej; brał udział w powstaniu wlkp., a w czasieplebiscytu działał na Śląsku; był dyr. gimnazjum w Chojnicach,a od 1939 w Nowym Mieście Lubawskim;

  od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt

Do góry