Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HOLL KARL

  ur. 15 V 1866 w Tybindze, zm. 23 V 1926w Berlinie, luterański historyk Kościoła.

  Po studiach filoz. i teol. w Tybindze, Berlinie, Giessen iMarburgu (u A. —» Harnacka, K. Mullera i A. Jülichera)uzyskał doktorat filozofii i licencjat z teologii; od 1894 pracowałw Akademii Nauk w Berlinie, gdzie 1896...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLTEI KARL von

  ur. 24 I 1798 we Wrocławiu, zm. 12II 1880 tamże, pisarz.

  Po udziale w kampanii przeciwko NapoleonowiI Bonaparte (1815) H. studiował 1816-19 prawowe Wrocławiu; 1819 rozpoczął działalność teatralną, współpracującz czasopismami wrocł. m.in. z „Schlesischen Musenalmanach"(zamieszczał tu swoje utwory); od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLLAK Józef bp.

  ur. 18 I 1812 w Krawniszkach k.Mariampola, zm. 27 X 1890 w Wyłkowyszkach, teoretyk katechetyki.

  Teologię studiował od 1832 w seminarium duch. wSejnach, a od 1833 w Seminarium Głównym i AkademiiDuch. w Warszawie; po przyjęciu 1837 święceń kapł. pełniłobowiązki prefekta i katechety w Instytucie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖLTY LUDVIG CHRISTOPH HEINRICH

  ur. 21 XII 1748w Mariensee, zm. 1 IX 1776 w Hanowerze, poeta. Od 1769studiował teologię oraz języki nowoż. w Getyndze, gdzie bytwspółtwórcą grupy lit. Göttinger Hain; swoje utwory drukowałw „Göttinger Musenalmanach".

  W najwcześniejszej fazie twórczości H. nawiązywał do średniow.liryki miłosnej i rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLLÝ JÁN

  ur. 24 III 1785 w Burech k. Sernicy, zm.14 IV 1849 w Dobrej Vodie, słowac. poeta.

  Po studiach teol. w Trnawie i przyjęciu święceń kapł. pracowałod 1808 jako wik. w Pobedimie i Hlohovci, a od 1814jako prob, w Madunicich; 1843 stracił wzrok i przeniósł siędo Dobrej Vody.

  Znany jest jako tłumacz dziel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLWECK FRIEDRICH GEORG

  ur. 29 XII 1856 w Wieslochk. Heidelbergu, zm. 15 II 1927 w Saint Louis (Missouri),liturgista, hagiograf.

  Studiował teologię we Fryburgu i Karlsruhe; po przybyciu(1876) do Stanów Zjedn. przyjął 1880 święcenia kapł. w SaintLouis; pracował w duszpasterstwie (prob, w Saint Louis),administracji diec. (do 1926...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLMQUIST HJALMAR FREDRIK

  ur. 28 IV 1873 wSunnemo (pd. Szwecja), zm. 1 II 1945 w Lundzie, historyk.

  Po studiach teol. na uniw. w Uppsali był tamże od 1903 docentemna wydziale teol., a 1910-38 prof, historii Kościołana uniw. w Lundzie. Z licznych publikacji H. odnoszącychsię do dziejów protestantyzmu (szczególnie szwedz.) na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLZAPFEL HELMUT

  ur. 13 XII 1914 w Monachium,zm. 3 X 1984 w Würzburgu, publicysta, historyk.

  Po studiach filoz.-teol. w Würzburgu przyjął 1938 święcenia kapł. i do1945 pracował w duszpasterstwie par.; 1937 uzyskał doktoratteologii; 1946-78 byl red. naczelnym „Würzburger KatholischesSonntagsblatt", 1971-84 zaś „Klerusblatt"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOBOLOS MANUEL

  Imię zak. Maksym, ur. 1245,zm. po 1284, bizant. filozof, poeta.

  Był sekretarzem ces. MichałaVIII Paleologa; 1261 za sprzyjanie ces. Janowi IV Laskarisowizostał okaleczony i skazany na banicję; wstąpił doklasztoru Studios, gdzie zasłynął jako nauczyciel logiki i kaznodzieja;1267 powołany został na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖLDERLIN FRIEDRICH

  ur. 20 III 1770 w Lauffen n.Neckarem, zm. 7 VI 1843 w Tybindze, pisarz luterański.

  W1784-88 uczęszczał do szkół klasztornych w Denkendorf iMaulbronn; 1793 ukończył studia teol. w Tybindze; od 1794przebywał w Jenie i Weimarze, a od 1795 pracował jako nauczycielwe Frankfurcie n. Menem, Homburgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /4 528

  praca w formacie txt

Do góry