Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HOŁOWIŃSKI IGNACY abp.

  Pseud. Ignacy Kefaliński,Zegota Kostrowiec, ur. 5 X 1807 w Owruczu (Polesie Wołyńskie),zm. 19 X 1855 w Petersburgu, pisarz, tłumacz, kaznodzieja.

  Uczył się u pijarów w Międzyrzeczu Koreckim, potem1825-26 w seminarium duch. w Łucku; od 1827 studiował nawydz. teologicznym uniw. w Wilnie i 1830 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA

  (gr. homoios podobny, stasis stałość),zdolność —» układu (biol., psych., społ., techn., cybernetycznego)do utrzymywania trwałości struktury, składu i do normalnegospełniania sobie właściwych funkcji, pomimo stałychlub przypadkowych zmian (często o charakterze oscylacyjnym)jego parametrów, wywołanych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /6 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁÓWKA KAZIMIERZ ALOJZY SJ

  ur. 3 III 1718 na Litwie,zm. po 1773, geograf.

  Do zakonu wstąpił 1732; studiowałw Nowogródku, Grodnie i Wilnie; 1746 przyjął święceniakapł.; wykładał w szkołach jez., m.in. w Wilnie (1746--47) i Warszawie (1747-49, 1752-53);

  od 1760 byl prefektemi prof, geografii w Pińsku. Jest autorem podręcznika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMER

  Najstarszy epik gr. (pochodzenie i szczegóły zżycia nie są znane, stanowiły przedmiot sporny już w starożytności),uznawany niekiedy za postać legendarną. AutorstwaH. są epopeje Iliada i Odyseja, powstałe w Azji Mn. (którejwybrzeża kolonizowały plemiona gr. - Jonowie i Eolowie),dające początek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /8 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLZHAUSER BARTHOLOMÄUS

  ur. 24 VIII 1613 wLaugna k. Augsburga, zm. 20 V 1658 w Bingen k. Moguncji,założyciel stow. —» księży życia wspólnego, sługa Boży.

  Ukończywszy 1633 kolegium jez. w Neuburgu k. Ratyzbony,rozpoczął studia filoz.-teol. na uniw. w Ingolstadt, gdzie 1636 uzyskał magisterium filozofii, a po przyjęciu 1639...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁDA KAZIMIERZ CSSR

  ur. 22 II 1907 w Tuchowiek. Tarnowa, zm. 18 VIII 1987 w Dębicy, działacz zak., pisarzascetyczny.

  Do zgrom, wstąpił 1927 w Tuchowie; po studiach filoz.--teol. w seminarium zak. w Tuchowie przyjął 1933 święceniakapł.; 1934-39 studiował filozofię, matematykę i pedagogikęna UJ w Krakowie, był wychowawcą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLZAPFEL HERIBERT OFM

  Imię chrzestne Joseph,ur. 22 XI 1868 w Neckarsulm (Badenia-Wirtembergia), zm.26 V 1936 w Monachium, historyk.

  Do zakonu wstąpił 1884 w prow, bawarskiej; po studiachfiloz.-teol. w seminariach zak. przyjął 1891 święcenia kapł.;specjalizował się w teologii na uniw. w Monachium, uzyskującdoktorat na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOKAUST

  (gr. holokauston całopalenie), w znaczeniukultycznym, pogańskim i bibl. (LXX) ofiara całopalna;współcześnie - zaplanowane i zrealizowane działania zmierzającedo wymordowania Żydów w okresie niem. narodowegosocjalizmu (1933-45). Hebrajski odpowiednik h. - szoahoznacza ludobójstwo Żydów z pobudek rasowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /10 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLIZM

  (gr. holos cały), stanowisko akcentujące istotnąlub dominującą rolę całości, w szczególności finalistyczna(—> celowość III) teoria rozwoju rzeczywistości, zbliżona do— emergentyzmu oraz dynamizmu H. —» Bergsona (2), głoszącaprymat (twórczej i tworzącej) —> całości (3) nad jejczęściami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /12 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLSZANY, Olszany

  (obecnie Golszany na Białorusi),miasto z parafią, klasztorem franciszkanów konwentualnychi misjonarek Świętej Rodziny w dek. oszmiańskim w dawnejarchidiec. wileńskiej.

  Od XIII w. H. byíy własnością książąt OlgimuntowiczówHolszańskich, a w X V I - pocz. X V I I I w. - Sapiehów; w XVw. w H. była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 793

  praca w formacie txt

Do góry