Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HOŁUBOWICZ JÓZEF WIKTOR SJ

  ur. 20 II 1835 w Rożnowiek. Nowego Sącza, zm. 5 III 1887 w Krakowie, historykmisji.

  Do zakonu wstąpił 1854 w Starej Wsi; studia filoz.-teol.odbywał w seminariach zak. w Bratysławie (1856-59) i Laval(1864-68), przyjmując 1867 święcenia kapł.; skierowany dopracy dydaktycznej w kolegium zak. w Tarnopolu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYCZNE CZASOPISMA

  Periodyki poświęconeupowszechnianiu wiedzy homiletycznej, a także pełniącefunkcję materiałów pomocniczych dla przepowiadającychsłowo Boże w Kościele (—» homilia, —» kaznodziejstwo).

  1. W k a t o l i c k i c h cz.h. publikowano początkowo wyłączniegotowe kazania lub szkice do nich, a z czasem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /4 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁYŃSKI OTTON ks.

  ur. 1840 w Tłustem k. Tarnopola,zm. 28 I 1882 w Meranie, wydawca, popularyzator teologii.

  Po studiach teol. przyjął 1862 we Lwowie święcenia kapł.; od 1866 był wik. przy katedrze lwowskiej i przyczyniłsię do jej przebudowy; 1870-78 był wyd. i red. przeznaczonegodla ludu mies. „Chata" (od 1876 jego polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYKA

  (gr. homilein przebywać z kimś, wygłaszaćmowę; homiletikos odnoszący się do homilii), dział teologiipastoralnej, zajmujący się teorią i praktyką —» kaznodziejstwa,zwł. —» homilii.

  W XIX w. próbowano wprowadzićin. nazwy, zakresowo szersze: halieutyka (halieutes rybak,halleueln łowić ryby; G.A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMAGIUM

  (łac. hołd, przysięga lennicza), uznaniezależności przez poddanego względem panującego lub przełożonegokościelnego.

  W prawie feudalnym h. oznaczałohołd składany przez wasala panu lennemu przy otrzymywaniuod niego posiadłości tytułem lenna; w średniowieczu h.składali panującemu również biskupi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYKA - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  A. DZIEJE - Pierwsząteorię h. dał św. Augustyn w De doctrina Christiana (CCL32; PSP XXII, Wwa 1989^). W dobie oświecenia h. stała sięczęścią nowo powstałej (1777) na Uniw. Wiedeńskim —* pastoralnejteologii. Nowożytną h. jako samodzielną dyscyplinęzainicjowali w okresie pierwszej odnowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /11 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁD PASTERZY

  Typ ikonograficzny należący do cykluscen —* narodzenia Chrystusa, powstały w XIV w. w kręgachfranciszkańskich jako rozwinięcie przedstawienia —» żtóbka i —* zwiastowania pasterzom oraz odpowiednik kompozycjihołdu —> Trzech Króli.

  Wyjątkowo kompozycje h.p. pojawiały się przed XIV w.(rom. kapitel z XII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMBERSKI SYNOD

  Zgromadzenie 21-23 X 1526 stanówświeckich i duchownych w Hombergu przez landgrafaHesji — Filipa w celu wprowadzenia Kościoła luterańskiegow —» Hesji.

  Opierając się na —> Edykcie wormackim Filip zwołał zgromadzeniestanów Hesji do Hombergu w celu przedyskutowaniaspraw religii; podstawę dyskusji stanowiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁOWCZYC SZCZEPAN abp.

  ur. 10 VIII 1741 w Orszy(Białoruś), zm. 27 VIII 1823 w Warszawie.

  Niższe święceniauzyskał u jezuitów; 1772 po studiach w warsz. seminariumduch. przyjął święcenia kapł. i został współpracownikiem isekretarzem bpa M.J. Poniatowskiego, prezesa Komisji EdukacjiNar.;

  1775 był jednym z pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖMEL

  Ros. Gomiel, miasto, parafia i dekanat w archidiec.mohylewskiej na Białorusi.

  H . , wzmiankowany 1142, wchodzący w skład księstwa czernihowskiego,od XIV w. należący do Wielkiego KsięstwaLitew., otrzymał 1537 prawa miejskie; stanowił siedzibę starostwapol., którego właścicielami byli m.in. Sapiehowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 215

  praca w formacie txt

Do góry