Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HONGKONG

  Chiń. Siangkang, diecezja na pd.-wsch.wybrzeżu Chin w posiadłościach bryt. obejmujących wyspęH. (od 1841), pd. część płw. Koulun (od I860) oraz obszartzw. Nowych Terytoriów (pas wybrzeża kontynentu nawprost wyspy H. i kilkadziesiąt pobliskich wysepek), odstąpionyprzez Chiny na 99 lat układem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURAS, Republika Hondurasu, República de Honduras

  Państwo w Ameryce Środk., graniczące z Gwatemalą,Salwadorem, Nikaraguą; zajmuje 112 088 km2 i liczy 4,8 minmieszk. (1990), głównie Indian (90%), w większości katolików(niewielki procent stanowią protestanci).

  Do brzegów H. (zamieszkiwali go Indianie Majowie) dotarł1502 K. —» Kolumb i 14 VIII na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /7 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURAS BRYTYJSKI

  Kolonia bryt. 1862-1981 (od1973 Belize) w Ameryce Środk., od 1981 niepodległe państwoBelize, na którego terytorium utworzono jedyną diec.—» Belize.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONEGGER ARTHUR

  ur. 10 III 1892 w Hawrze (Francja),zm. 27 XI 1955 w Paryżu, kompozytor szwajcarski.

  Studiamuz. odbył w konserwatoriach Zurychu i Paryża; 1920wraz z kompozytorami paryskimi (m.in. D. Milhaudem, F.Poulencem) utworzył Grupę Sześciu, która odegrała ważnąrolę w rozwoju muzyki franc; jako dyrygent i pianista...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONEN

  Właśc. Honenbo, ur. 7 IV 1133 w Inaoka(prow. Mimasaka), zm. 25 I 1212 w Ootani (prow. Settsu),jap. mnich buddyjski. Osierocony w wieku 7 lat, wstąpił dozakonu buddyjskiego i studiował naukę różnych szkół (głównie—» tendai) oraz teksty klasyczne.

  W 1175 na podstawieSutry Lotosu oraz Sutry Czystej Krainy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO MEDITANS

  Seria wydawnicza poświęcona zagadnieniomżycia duchowego, teologii i — historii duchowości,wydawana przez KUL.

  Publikuje odczyty oraz materiały związane z tematyką poszczególnychtygodni duchowości, zapoczątkowanych 1975przez ks. Waleriana Słomkę w ramach Sekcji Teologii DuchowościKUL; funkcję redaktora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOUSIOS

  (gr. równy w istocie) - HOMOIUSIOS(gr. podobny w istocie) - HOMOIOS (gr. podobny we wszystkim),pojęcia używane (III-V w.) dla wyrażenia istotowejrelacji między naturą Ojca i Syna w —> Trójcy Świętej.

  Po raz pierwszy termin homousios pojawił się w pismachgnostyckich w II w. i oznaczał wspólnotę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOMORFIZM

  (gr. hornos taki sam, równy, morfekształt), w logice rodzaj podobieństwa pomiędzy niektórymi—> relacjami lub uporządkowanymi —» układami (strukturamirelacyjnymi), polegający na ich odwzorowaniu ustalonymprzez ściśle określoną —> funkcję lub też sama funkcja ustalającato odwzorowanie; szczególnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMS

  Staroż. Emesa, miasto w zach. Syrii nad Orontesem,siedziba 2 metropolii katolickich Kościołów wsch. i 2metropolii prawosł., od pocz. XVIII w. łac. bpstwo tytularne.

  W I w. prz.Chr. H. było pod władzą rodzimych książąt; zaczasów ces. Domicjana (81-96) zostało podporządkowaneRzymowi. Słynęło z kultu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMONA

  (niezident. miejscowość w pd.-zach. Turcji),bpstwo staroż. w metropolii Ikonium w rzym. prowincji Likaonia;znanych jest 4 bpów od IV do VII w.; obecnie bpstwotytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt

Do góry