Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jonoforeza

  Jonoforeza lub jonlofore/a jest lo wprowadzanie leków do skóry siłami pola elek trycznego. Znaczna część leków ulega w roztworze wodnym dysocjacji elektrolitycznej. Najlepiej dysocjują roztwory w' stężeniu około 1%. Cząsteczki /dysocjowane wędrują w polu sił elektrycznych zgodnie z powinowactwem...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /4 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd słały

  Galwanizacja lo najstarsza metoda elektroterapii. Polega na zastosowaniu stałego napięcia elektrycznego. Napięcie uznajemy za stałe, jeśli nie zmienia się jego wielkość i kierunek w < zasie zabiegu. Zmiana napięcia występuje tylkow czasie włączania i wyłączania. Llektrody prądu stałego odpowiadają...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /3 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroterapia serca

  Elektroteiapię serca może wykonywać tylko kardiolog, a niektóre zabiegi pielęgniarka lub fizjoterapeuta na jego zlecenie. Zabiegi te wykonuje się za pomocą specjalistycznej aparatury kardiologicznej.

  W kardiologii należy rozróżnić dwie grujjy działali eleklroterapeutycznych: defibrylacje i...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /4 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ prądu stałego na tkanki

  W wyniku zmian elektrolitycznych i eleklrokinetycznych następuje w tkankach w obrębie elektrody dodatniej zmniejszenie pobudliwości nerwowej i mięśniowej, także bólowej. Sian ten nazywa się anelektrolonus. W okolicy elektrody ujemnej powstają zjawiska odwrotne, nazywane katelektrotonus. Doświadczono, że...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroterapia w zwalczaniu bólu

  Elektroterapia zajmu|e poczesne miejsce wśród metod walki z bólem. Rzadko jednak może występować jako samodzielny środek leczniczy, natomiast dobrze uzupełnia kinezyterapię oraz współdziała z oziębianiem, ogrzewaniem i innymi metodami fizykoterapii. Eleklroterapię stosuje się obok lub po chirurgicznym i...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody elektroterapii w walce z bólem

  Elektroterapię stosuje się w różnych postaciach, zwanych też modalnościami. Podstawową techniką fizykoterapeutyczną jest stymulacja przezskórna, bez naruszania ciągłości skóry. Stosowanie elektiod umieszczanych podskórnie lub w tkankach należy do leczenia chirurgicznego, lecz współpraca fizykoterapeuty...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /7 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie krwi w tkankach obwodowych

  W rozdziale zostanie omów'ione krótko sterowanie krążeniem obwodowym i wymiana substancji pomiędzy krwią a tkankami.

  Sterowanie krążeniem ma budowę hierarchie zną, odbywa się zatem na kilku poziomach, za pomocą mechanizmów nerwowych i humoralnych. Potrzeby odżywcze, termiczne, emocjonalne są głównymi...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /3 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ elektroterapii na ukrwienie

  Mechanizm wzmożonego ukrwienia pod wpływem prądu elektrycznego nie jest dobrze po/nany. Przypuszcza się, że powstaje on w wyniku podrażnienia układu wegetatywnego i (lub) w wyniku działania substanqi rozkurczających naczynia. Napięcie elektryczne przenika tkanki według reguł fizycznych, a nie...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroterapia w zaburzeniach ukrwienia

  Wzmożenie ukrwienia wywołane elektroterapia może mieć wartość leczniczą w przypadkach niedokrwienia związanego ze skurczem riac /yń. Należy do nich miażdżyca tętnic końc/yn dolnych. W schorzeniu tym, obok komponenty mechanicznego zwężenia, istnieje niepełny rozkurcz tętnic, a zatem możliwość...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja mięśni gładkich

  Mięśnie gładkie znajduje się w narządac h trzewnych, takich jak jelila, pęcherz, macica, naczynia krwionośne. Narządy te lezą w głębi tkanek, przykryte zwykle warstwami mięśni prążkowanych. Napięcie skierowane do trzewi musi pokonać ich opói elektryczny. Mięśnie gładkie wyka/ują małą...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014 Znaków /2 636

  praca w formacie txt

Do góry