Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HÖNIGSWALD RICHARD

  ur. 18 VII 1875 w Magyaróvár(obecnie Mosonmagyaróvár), zm. 11 VI 1947 w New Haven(stan Connecticut), filozof, pedagog.

  Po uzyskaniu 1902 w Wiedniu doktoratu nauk med. studiowałfilozofię w Grazu (u A. Meinonga) i w Halle (u A. Riehla),gdzie 1904 doktoryzował się, a 1906 habilitował się weWrocławiu; od 1911...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ III, Cencio Savelli

  ur. ok. 1150 w Rzymie,zm. 18 III 1227 tamże, papież od 18 VII 1216.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny rzym. i wychowywałsię w klasztorze later.; był kanonikiem regularnym w S. MariaMaggiore, a od 1188 szambelanem pap.; nast. jako podskarbipap. dokonał 1192 spisu dochodów Stolicy Apost. (Libercensuum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORAT z MARSYLII Św. bp.

  zm. 492. H. był prawdopodobnieuczniem Hilarego z Arles; bpem Marsylii zostałok. 474; zasłynął jako mówca, o czym wspomina Gennadiusz(De vir. Ul. 100; PL 58,1118-1119); H. prowadził korespondencjęz pap. Gelazym I (zaginiona), w której zapewniał o swojejwierności i ortodoksyjności;

  był autorem licznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONOLULU

  Miasto na pd. wybrzeżu wyspy Oahu, stolicastanu Hawaje (od 1899 archipelag należy do StanówZjedn.), diecezja eryg. 25 I 1941 jako sufr. San Francisco.

  Działalność mis. na Hawajach prowadzili od 1820 misjonarzeprotest., 1827 przybyli tu misjonarze kat. (—» sercanie zPicpus), jednak po 4 latach zostali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORATKI

  Siostry fabryczne, małe siostry NiepokalanegoSerca Maryi (Robotnice Serca Maryi), Congregatio parvarumsororum Immaculati Cordis Mariae, bezhabitowezgromadzenie zak. na prawie pap., zał. 1888 w Warszawieprzez — Honorata (stąd nazwa) Koźmińskiego i A. —* Godecką-Kostkę w celu pracy nad pogłębieniem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /7 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONOR

  (łac. cześć, godność osobista, zaszczyt), specyficznadla określonej osoby ludzka —» godność, wyróżnionaprzez jej przymioty mor.-społ., przejawiająca się w zwyczajowychformach uznania społ. (— chwała ludzka).

  Właściwegr.-rzym. cywilizacji rozumienie h. jako formy szacunku wyrażanegowobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ, Flavius Honorius

  ur. 9 IX 384 w Konstantynopolu,zm. 15 VIII 423 w Rawennie, pierwszy ces.zachodniorzymski.

  Był młodszym synem —» Teodozjusza Wielkiego i AeliiFlacilli; 393 został współrządcą cesarstwa z tytułem Augusta,a 395 na mocy testamentu ojca objął zach. część imperium(wsch. przejął jego brat —» Arkadiusz)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORACKIE ZGROMADZENIA, honorackie zakony

  (w znaczeniu pejoratywnym „tajne zakony honorackie"),zak. —» zgromadzenia bezhabitowe żeńskie (także męskie),zakładane w 4. ćwierci XIX w. na pol. ziemiach pod panowaniemros. (Królestwo Pol.) przez — Honorata KoźmińskiegoOFMCap (stąd nazwa); po przekształceniach organizacyjnychistnieją obecnie jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /13 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ Św. OSB abp.

  zm. 30 IV 653 prawdopodobniew Canterbury.

  Z pochodzenia przypuszczalnierzymianin, wstąpił do rzym. klasztoru na Monte Celio, gdziezaprzyjaźnił się z późniejszym pap. —» Grzegorzem I Wielkim;do Anglii przybył prawdopodobnie z grupą misjonarzyśw. Augustyna z Canterbury, wysłaną 596 przez pap.Grzegorza I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORAT ANTONIN

  Bp. Konstantyny w Afryce Pn.;żył w V w. za panowania króla —» Genzeryka i zabiegał ojego nawrócenie z arianizmu (Gennadiusz De vir. Ul. 95).

  H.jest autorem Epistola ad labores pro Christo ferendos exhortatoria(PL 50,567-570), listu skierowanego do Arkadiuszawygnanego z Hiszpanii ze względów rei.; w liście tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt

Do góry