Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HONORIUSZ z AUTUN OSB

  Zw. Augustodunensis, ur.ok. 1080, zm. ok. 1150, filozof i teolog.

  Prawdopodobnie byl irl. mnichem ze szkoc. klasztoru św.Jakuba w Ratyzbonie (być może przebywał również w Canterburyjako uczeń Anzelma). Walory syntetyczno-popularyzacyjnepism H. (głównie o charakterze encyklopedycznym), stanowiącychpomoc w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORAIN ALEKSANDER bp.

  ur. 1698 w Kościeniewiczachk. Wilna, zm. 24 VII 1774.

  Po studiach w Akademii Wił.,uwieńczonych doktoratem, i przyjęciu 1727 święceń kapł. byłprob, w Niemenczynie, a po przeniesieniu do diec. żmudzkiejkanonikiem i prałatem kapituły w Worniach; 1731 zostałbpem sufraganem żmudzkim, zarządzającym w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOONACKER ALBIN van

  ur. 19 XI 1857 w Brugii, zm.1 XI 1933 tamże, egzegeta katolicki.

  Studia filoz.-teol. odbył w Lowanium; nast. podjął badaniaw zakresie krytyki bibl. ST oraz staroż. literatur orientalnych; 1889-1927 był prof, egzegezy ST w Lowanium (w czasie Iwojny świat, przebywał w Cambridge), wykładał także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONTER JOHANNES

  ur. 1498 w Braszowie (Siedmiogród),zm. 23 I 1549 tamże, geograf, humanista, działacz reformacyjny.

  Pochodził z rodziny kolonistów niem. (prawdopodobnienazywał się Grass); od 1515 studiował w Wiedniu, gdzie zetknąłsię z reformacją luterańską; zmuszony do wyjazdu zBraszowa (po bitwie pod Mohaczem)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖPFL HILDEBRAND OSB

  ur. 25 XI 1872 w Letovie k.Podbořan, zm. 14 II 1934 w Krzeszowie na Śląsku, biblista.

  W 1893 wstąpi! do klasztoru Emaus w Pradze i 1896 rozpocząłstudia filoz.-teol. w Anselmianum w Rzymie; 1900 uzyskałdoktorat i przyjął święcenia kapł.; był wykładowcą biblistykiw Beuron (1901-03), Anselmianum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ I

  zm. 12 X 638, papież od 27 X 625; pochodziłz arystokratycznej rodziny konsula w Kampanii; byłuczniem pap. —> Grzegorza I Wielkiego.

  Bezpośrednio po wyborze zajął się najważniejszymi sprawamikośc; od egzarchy Izaaka zażądał 625 przysłania napokutę do Rzymu tych bpów, którzy uczestniczyli w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORAT z ARLES, Honorat z Lerynu Św. bp.

  ur. w2. poł. IV w. w pn. Galii, zm. 16 I 429 (lub 430) w Arles,organizator życia kośc, założyciel wspólnoty mniszej.

  Wg jedynego wiarygodnego przekazu biogr. Hilarego z Arles(Sermo de vita sancti H. Arelatensls episcopi; PL 50,1249--1272) oraz legendarnej biografii z XII w. mnicha prowansalskiegoRajmunda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONIARA

  Metropolia na Wyspach Salomona w Melanezji,z sufr. Gizo, eryg. 15 XI 1978 z istniejącej od 15 XI1966 diecezji H., powstałej z wikariatu apost. Pd. Wysp Salomona(eryg. 1 VI 1912), uprzednio prefektury apost. (eryg.21 I 1904); archidiecezja zajmuje 10 728 km2 i liczy 151 255mieszk., w tym 29 951 katolików, 13...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ II, Lamberto

  ur. w Fagnano k. Imoli, zm.13 II 1130 w Rzymie, papież od 21 XII 1124.

  Wszechstronnie wykształcony, kośc. działalność rozpocząłza pap. Urbana II; mianowany 1117 przez pap. PaschalisaII kard. i bpem Ostii, 1122 reprezentował pap. Kaliksta IIpodczas negocjacji z ces. —* Henrykiem V, przyczyniając siędo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORAT KOŹMIŃSKI, Honorat z Białej Podlaskiej bł. OFMCap

  Imię chrzestne Florentyn Wacław, ur. 16 X1829 w Białej Podlaskiej, zm. 16 XII 1916 w Nowym Mieścien. Pilicą, założyciel bezhabitowych zgromadzeń zak. (—* honorackiezgromadzenia), pisarz ascetyczny.

  1. Ż y c i e i d z i e ł a - Pochodził z rodziny inteligenckiej(ojciec był budowniczym miejskim);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /16 684

  praca w formacie txt

Do góry