Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HORYNIEC

  Parafia z klasztorem franciszkanów konwentualnych(prowincji krak.) w dek. lubaczowskim w diec.zamojsko-lubaczowskiej (do 1992 w archidiec. w Lubaczowie).

  Wieś H. wzmiankowana 1444, od 2. poł. XVII w. byławłasnością Telefusów z Podola; Piotr Felicjan zbudował tuprzed 1672 drewniany kościół; 1757-59...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORYUJI, Horiudzi

  (jap. Przybytek Rozkwitu Prawa),jeden z najstarszych kompleksów świątynnych w Japonii należącydo buddyjskiej sekty hosso (1967 liczyła 34 000 osób);także nazwa klasztoru będącego główną siedzibą tej sekty.

  H. została zbudowana 587-607 w Ikaraga w pobliżu Narana planie pałacu chiń. przez księcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORTYŃSKI FELIKS MAKSYMILIAN SJ

  ur. 19 V 1869 wKrakowie, zm. 29 IX 1927 tamże, publicysta, neoscholastyk.

  Studiował teologię, matematykę, a także fizykę i in. naukiprzyr. na UJ; po święceniach kapł. był wykładowcą fizyki,biologii i psychologii w jez. fakultecie filoz. w Nowym Sączu,a od 1913 stałym współpracownikiem „Przeglądu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HORYZONTY WIARY". Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej

  Periodyk wydawany od 1990 przez Wydział Filoz.Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (4-6 zeszytów rocznie).

  H.W. pragną „w świetle wiary odczytywać rzeczywistość,w jakiej żyjemy [...], szerzyć znajomość idei zawartychw dokumentach Soboru Watykańskiego II", akcentującudział świeckich w życiu Kościoła;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORUS

  (egip. Hrj Ten, który jest daleko), w mitologiiegip. bóg-sokół, pan nieba i wiosny, bóstwo opiekuńcze monarchiiegipskiej.

  Prawdopodobnie już w IV tysiącleciu prz.Chr. był bóstwemludności chamito-semickiej zamieszkującej w Egipcie; z H. byli utożsamiani faraonowie I i II dynastii (ok. 3000--2700 prz.Chr.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORVÁTH ALEXANDER OP

  Imię chrzestne Imre, ur. 6VIII 1884 w Nagyatát (pd.-zach. Węgry), zm. 4 III 1956 wSzékesfehérwár k. Budapesztu, neotomista, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1903; po studiach filoz.-teol. w studiumgen. w Grazu przyjął 1909 święcenia kapł. i 1911-13 specjalizowałsię w filozofii na uniw. we Fryburgu Szwaja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORVÁTH JÓZSEF SchP

  Imię zak. Cyryl, ur. 17 X 1804w Kecskemet k. Budapesztu, zm. 5 XI 1884 w Budapeszcie,poeta, filozof.

  Do zgrom, wstąpił 1820; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. i święceniach kapł. (ok. 1826) uczył literatury ijęzyka węg. w kolegiach zak. (m.in. w gimnazjum w Budzie);pisał dramaty, np. Tyrus (Buda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORTERYN, Hortoryn, Horterin MARCIN

  Żył w 1.poł. XVII w., drukarz, księgarz, wydawca.

  Pochodził ze Lwowa, od 1615 przebywał w Krakowie i1616 rozpoczął działalność drukarską (w latach 30-tych jegodrukarnię nabył K. Szedel).

  Znane druki H. to: Historiaobrazu Panny Maryi Częstochowskiej (Kr 1617), Pieśni postnestarożytne (Kr 1617)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORTULUS, Hortulus animae

  (łac. ogródek duszy), jedenz najpopularniejszych łac. modlitewników kat. w XVI iXVII w., pochodzenia niem. (Seelengärtlein), tłumaczony nawiele języków narodowych.

  H. poprzedziły modlitewniki o tej samej nazwie, znanew średniowieczu: Hortulus albo De cultura honorum (PL114,1121-1130) Walafrida Strabo (zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /6 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORTUS CONCLUSUS

  (łac. ogród zamknięty), typprzedstawień Maryi z Dzieciątkiem Jezus na ręku, siedzącejbądź stojącej pośród roślin i drzew zamkniętego murem lubparkanem ogrodu (będącego miejscem jej stałego przebywaniai atrybutem), ukształtowany na podstawie interpretacji wersetu:„Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /4 218

  praca w formacie txt

Do góry