Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HOSTIA

  (łac. ofiara, żertwa), w Kościele katolickimchleb przaśny (oplatek) zwykle w kształcie krążka, używanyjako materia sakramentalna do sprawowania —> Eucharystii(— przeistoczenie), a także sama Najśw. Eucharystia (—> komunia);w religii rzymskiej h. oznaczała zwierzę bez skazyprzeznaczone na ofiarę oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HOSANNA"

  Miesięcznik, a nast. dwumiesięcznik (od1936) poświęcony sprawom muzyki kośc. i rei., wyd. od 1926w Tarnowie i 1929-39 w Warszawie, początkowo jako organTow. Muzyki Kośc, a potem oblatów benedyktyńskich wWarszawie; 1926-29 redakcją kierował ks. Wojciech Orzech,a po nim komitet z ks. Henrykiem Nowackim na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSIOS LUKAS

  Klasztor prawosł. założony w X-XI w.w Fokidzie (Grecja), niedaleko staroż. Delf, poświęcony eremicieśw. Łukaszowi ze Stiris.

  Wg tradycji klasztor ufundował cesarz bizant. Roman II(959-963), choć bardziej prawdopodobne jest, że fundatorembył ces. Bazyli II Bułgarobójca (976-1025). Kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPICJUM

  (łac. hospes gość), w średniowieczu szpitale-przytułki dla podróżnych, pielgrzymów i chorych, prowadzoneprzez zak. szpitalne (—» rycerskie zakony, —> bożogrobcy);funkcjonowały również w czasach nowoż. (np. Trinity,zał. 1891 w Londynie); współcześnie ruch hospicyjnyzapoczątkowano w Anglii w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /5 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPITA

  (niezident. miejscowość w pn.-wsch. Algierii),bpstwo staroż. w rzym. prowincji Numidia; obecniebpstwo tytuł.; bpem tytuł. H. jest Tadeusz Józef Zawistowski,od 1973 bp pomocniczy w Łomży.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPITACJA KATECHETYCZNA

  Uczestnictwo (wcharakterze gości) w katechezie kandydatów lub katechetóww celu kształcenia albo jedna z form kierowania, animowaniai koordynowania działalności katechet., polegająca na odwiedzaniuzajęć katechet. przez wyższego zwierzchnika lubjego delegata (bpa, wizytatora, proboszcza, dyrektora) w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORZYCA WILAM

  Właśc. Wilhelm Henryk Hořitza, ur.28 II 1889 we Lwowie, zm. 2 III 1959 w Warszawie, inscenizator,reżyser, krytyk lit. i teatralny.

  Studiował 1908-14 historię literatury niem. i ang. na uniw.w Wiedniu; 1920 wszedł do grupy poetyckiej Skamander(m.in. był twórcą programu), a 1921 był jednym ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /4 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPITALIZM

  (łac. hospitalis szpitalny), choroba szpitalna,stanowiąca zespól — zaburzeń psychicznych i fiz. spowodowanychdługotrwałym przebywaniem w zamkniętej instytucji,z równoczesnym odizolowaniem od własnej społeczności,bądź zaburzenie normalnego procesu rozwojowegomałego dziecka wskutek braku, zerwania lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /4 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSANNA

  (hebr. hoszi'ah nna'', gr. hosanna ratuj proszę,pomóż, że!), błagalne wezwanie do Boga, a także radosnaaklamacja wysławiająca Jahwe.

  1. W P i ś m i e ś w . - W ST znaczenie h. ulegało modyfikacji;najpierw h. oznaczało błagalne wezwanie skierowanedo Boga o stałe wsparcie po odniesionym zwycięstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORY, Horai

  W gr. mitologii boginie uosobiającewzrost, rozkwit i dojrzewanie w przyrodzie, później także pełniępiękna i dojrzałość; również boginie pór roku (w Iliadzierządzą jego biegiem, w Odysei kierują dojrzewaniem ziarna iwina).

  U Hezjoda ich rolę łączy się ze sferą mor.-polit, dziękipochodzeniu od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt

Do góry