Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HUMANISTYCZNA PSYCHOLOGIA

  Kierunek w psychologiibędący reakcją na redukcjonizm —» behawioryzmu i—> psychoanalizy, zmierzający do integracji badań nad właściwymfunkcjonowaniem osoby ludzkiej; z czasem przekształciłsię w ruch kulturotwórczy na rzecz —> humanizacji świata iodnowy cywilizacji oraz zainicjował dyskusję nad teor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /6 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANITARYZM, humanitarność

  (łac. humanitas ludzkość,człowieczeństwo), pogląd lub postawa charakterystycznadla wielu nurtów społ., pedagog, i charytatywnych, któreuznając aksjologiczną wartość (wyjątkowość) człowieka wświecie (—» humanizm) postulują, w duchu braterstwa, uznanietroski o człowieka i jego potrzeby (—> empatia)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /7 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZACJA, humanizacja świata

  (humanus ludzki),postulat kształtowania wszelkich wymiarów egzystencji człowiekai jego aktywności oraz środowiska, z którym człowiektworzy specyficznie pojętą całość o charakterze dynamicznym(szeroko pojęty —» ekologizm) tak, by odpowiadało to jegonaturze i godności (—> osoba ludzka); wymóg ten jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /10 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM

  (łac. humanus ludzki), pogląd lub postawaafirmująca —> godność człowieka, traktowanego jakoośrodek i szczyt wartości doczesnych oraz twórczy podmiotautonomicznych działań (—> autonomia) wyposażony w przysługujące—» osobie ludzkiej uprawnienia indywidualne ispoł. f—* Deklaracja powszechna praw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /15 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HULEWICZ JERZY

  ur. 4 VIII 1886 w Kościankach k.Wrześni, zm. 1 VII 1941 w Warszawie, dramatopisarz, prozaik,malarz, grafik.

  Studiował filologię na UJ, malarstwo wkrak. Akademii Sztuk Pięknych (1904-06), a nast. w Paryżu(1907-10) i Monachium (1913). Uwagę krytyki zwrócił Dialogamiestetycznymi (Pz 1910).

  Wraz z bratem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON ze ŚWIĘTEGO WIKTORA CRSA

  ur. ok.1096, zm. 11 II 1141 w Paryżu, filozof, teolog, mistyk uważanyza jednego z głównych przedstawicieli tzw. wiktoriańskiejszkoły (— wiktoryni).

  I. ZYCIE i DZIEŁA - Najprawdopodobniej wywodził się zrodu grafów Blankenburg z Saksonii (być może pochodził jednakz okolic leper we Flandrii, na co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /21 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HULKA - LASKOWSKI PAWEŁ

  ur. 25 VI 1881 w Żyrardowie,zm. 29 X 1946 w Cieszynie, pisarz, publicysta.

  Pochodził z rodziny czes. ewangelików (emigrantów poklęsce białogórskiej); 1903 rozpoczął studia filoz. i religioznawczew Heidelbergu (u K. —> Fischera i W. —> Windelbanda);1908 zamieszkał w Grodzisku Mazowieckim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON z TRIMBERGU

  ur. między 1230-40 prawdopodobniew Werna k. Würzburga, zm. ok. 1313, pisarz i pedagog. W latach 1260-1309 był nauczycielem i rektorem szkołyklasztornej w Teuerstadt k. Bambergi przy opactwie św.Gangolfa.

  H. znany jest głównie dzięki poematowi dydaktyczno-umoralniającemu(niejednolitemu gatunkowo) o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /2 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÜLSKAMP FRANZ

  ur. 14 III 1833 w Essen, zm. 10 IV1911 w Münster, niem. działacz i pisarz katolicki.

  Studiował w Münster i Monachium, a po przyjęciu 1856święceń kapł. także w Bonn; 1868 uzyskał doktorat teologiina uniw. we Fryburgu Bryzgowijskim.

  Był współtwórcą kat.związku nauk. studentów Unitas (1856), zał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGUCCIO, Hugon z Pizy bp.

  ur. w 1. poł. XII w. wPizie, zm. 30 IV 1210 w Ferrarze, kanonista, jeden z głównych—> dekretystów szkoły bolońskiej.

  Po studiach nauk wyzwolonych, teologii i prawa w Boloniizostał tam 1178 prof, prawa kan. (do jego uczniów należałm.in. Lotar z Segni, późniejszy pap. Innocenty III); mianowany1190 bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /1 823

  praca w formacie txt

Do góry