Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HUMAŃ, Umań

  Miejscowość na Ukrainie z monasterembazylianów i szkołą. Humańszczyzna, na której obszarzepowstał H., wzmiankowana 1609, została nadana na własnośćWalentemu A. Kalinowskiemu; 1732 H. przeszedł w posiadaniePotockich i 1761 otrzymał prawo miejskie magdeburskie;był kilkakrotnie niszczony przez hajdamaków;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMNISKA

  Parafia w dek. grabownickim w archidiec.przemyskiej.

  We wsi jest kościół par. św. Stanisława Bpa,wzniesiony po 1408, drewniany, konstrukcji zrębowej, konsekrowany1556, kilkakrotnie remontowany, rozbudowany1887-89 i 1898-1900; zachował on pierwotny, got. układ, 1--nawowy z parą kaplic w miejsce transeptu; z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUME DAVID

  ur. 26 IV 1711 w Edynburgu, zm. 25VIII 1776 tamże, filozof i historyk.

  W 1723-27 studiował prawo, literaturę i filozofię w Edynburgu;1734-37 był we Francji, gdzie napisał swoje pierwszedzieło filoz. A Treatise of Human Nature ( I - I I , Lo 1739;Traktat o naturze ludzkiej I - I I , Kr 1951-52, Wwa 1963);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /14 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMBALD kard.

  zm. 1150, legat pap. w Polsce.

  W1140 mianowany został przez Innocentego II kard. prezbiterembazyliki św. Jana i Pawła (dawniej Pammachii); wysłanydo Polski, na wiosnę 1145 byl w Gnieźnie; pośredniczył wkonflikcie między księciem Władysławem II Wygnańcem aksiążętami juniorami; interesował się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMERAŁ

  (łac. humerus barki, siła), płócienna chusta(ok. 65 X 85 cm) z naszytym lub wyhaftowanym krzyżykiemi z dwiema tasiemkami, stanowiąca część stroju liturg., którąkapłan okrywa ramiona i szyję pod —> albą; w Kościele zach.h. jest wzmiankowany od VIII w.; od X w. zdobiono go haftem,niekiedy kosztownym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM CHRZEŚCIJAŃSKI

  Odmiana -» humanizmu (II), będąca konsekwencją fundamentalnych twierdzeńchrzęść. —» antropologii (V C) oraz objawienia i stanowiącawyraz uznania godności człowieka, mającej ostateczną podstawęw Bogu Stwórcy i Zbawicielu.

  H.ch. związany jest integralnie z koncepcjami —» teizmu i—» personalizmu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /6 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANI GENERIS

  Encyklika pap. Piusa XII z 12 VIII1950 (AAS 42(1950) 561-577; fragm. BF I 96-103, II 84-86,III 72-75, V 37-39, VII 156, 346, 349) wyd. w związku z prądamifiloz.-teol. sprzecznymi z doktryną Kościoła kat., którenasiliły się po II wojnie świat, szczególnie we Francji i wNiemczech.

  Napisana w duchu podobnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /4 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMAN LIFE INTERNATIONAL (HLI), Międzynarodowa Obrona Życia

  Organizacja walcząca w obronie dziecinienarodzonych, zat. 1981 w Stanach Zjedn., posiadająca filiew 30 krajach, m.in. w Polsce.

  Ruch obrony życia nienarodzonych wobec współcz. zagrożeńzainicjował Paul Marx OSB, socjolog amer., który od1959 odwiedził ok. 80 krajów świata (m.in. 1987 Polskę)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANISME DÉVOT

  (franc. humanizm pobożny), terminwprowadzony przez H. —> Brémonda SJ (tytuł I tomujego Histoire littéraire du sentiment religieux en France I-XI,P 1916-36) i przyjęty nast. przez historiografię na określenietendencji występujących 1590-1660 w duchowości chrzęść, weFrancji, których istotą było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /5 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMAN RELATIONS

  (ang. stosunki międzyludzkie),kierunek badań w socjologii nad problemami organizacji izarządzania przedsiębiorstwem (dotyczy głównie relacji w zakładziepracy między załogą a kierownictwem oraz pracownikówmiędzy sobą).

  Twórcą h.r. był E. Mayo, który na podstawie badań empirycznych,prowadzonych 1924 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /5 566

  praca w formacie txt

Do góry