Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HUSYTYZM

  Ruch rei.-społ. zapoczątkowany w 1. poł.XV w. wystąpieniem JJ —» Husa i jego zwolenników, któryna podłożu reform kośc. oraz emancypacji nar. rozwinął sięgłównie w Czechach, a nast. przerodził się w otwarty konflikt(tzw. wojny husyckie, 1419-34) na tle doktrynalnym.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSYTYZM - GENEZA

  Narastający w —» Czechach (I A 3) pod koniecX I V w. konflikt narodowościowy i społ., a nadto zepsuciemor. w kręgach duchowieństwa kierującego niemal całościążycia pubi., przede wszystkim zaś niezadowolenie ze —schizmy zachodniej i papiestwa ściągającego — annaty orazin. podatki rodziło potrzebę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSYTYZM - DZIEJE

  Spalenie Husa i potępienie jego nauki, uznanew Czechach za zemstę partii niem., spowodowało wrzenienar. i wystąpienie przeciw Kościołowi, duchowieństwu kat. ices. Zygmuntowi Luksemburskiemu (wbrew zapewnieniomnie zagwarantował bezpieczeństwa Husowi); powstała 1415liga ok. 500 szlachciców wystosowała do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /9 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSSARZEWSKI TOMASZ CM

  ur. 13 XII 1732 w Warszawie,zm. 13 XII 1807 w Wilnie, teolog, biblista, historyk.

  Pochodził z litew. rodziny szlacheckiej; 1750 wstąpił dozgrom, i 1756 przyjął święcenia kapł.; wykładał nast. filozofię,teologię, Pismo św. i historię Kościoła w seminariachduch. w Łowiczu (1756-58), Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSSERL EDMUND

  ur. 8 IV 1859 w Prostějovie (Morawy),zm. 27 IV 1938 we Fryburgu Br., filozof, twórca —>fenomenologii.

  Po studiach 1876-78 matematyki, fizyki, astronomii i filozofiiw Lipsku oraz 1878-81 matematyki (u K. Weierstrassa i L.Kroneckera) i filozofii w Berlinie, uzyskał 1882 w Wiedniudoktorat na podstawie analizy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /15 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSSOWSKI MIKOŁAJ, Hussovius z Hussova (Husowa), Hussowczyk

  ur. ok. 1475, zm. po 1533, poeta.Pochodził z rodziny nieszlacheckiej, przypuszczalnie zamieszkałejna Białorusi; prawdopodobnie studiował w Krakowie.

  Związany był z dworem E. —» Ciołka, z którym 1521--22 przebywał w Rzymie, gdzie powstała Carmen de statura,vertíate ac venatione bisontis (Kr 1523; fragmenty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSYCI

  Termin określający zwolenników potępionych1415 poglądów J. —» Husa; sami wyznawcy jego idei (—» husytyzm)nigdy nie określali się tym mianem, a uznając je zaobraźliwe, mówili o sobie jako o „prawdziwych uczniachChrystusa" i „obrońcach prawdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSARSKI WACŁAW

  ur. 20 XI 1883 w Warszawie, zm.27 I 1951 w Sokołowsku k. Wałbrzycha, historyk sztuki, krytykartyst., malarz.

  Studiował (1902-06) w Paryżu malarstwo w Academie Juliani Academie Colarossi oraz filologię rom. na Sorbonie;1908-10 przebywał we Włoszech. Po powrocie do kraju zajmowałsię twórczością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSIATYN, Usiatyn

  Ukr. Gusiatin, miasto z konwentembernardynów i parafią w dek. czortkowskim w archidiec.lwowskiej na Ukrainie.

  H., wieś wchodząca w skład dóbr król., otrzymała 1559 odkróla Zygmunta II Augusta prawo miejskie magdeburskie; wXVI i XVII w. miasto bylo często napadane i niszczone przezKozaków (m.in. oddziały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURTER HUGO SJ

  ur. 11 I 1832 w Schaffhausen, zm.10 XII 1914 w Innsbrucku, teolog i wydawca.

  Po przejściu 1845 na katolicyzm - wraz ze swym ojcemFriedrichem (1787-1865), pastorem protest. - rozpoczął 1849studia filoz.-teol. na Germanicum w Rzymie, uwieńczonedoktoratami filozofii i teologii; 1855 przyjął święcenia kapł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 951

  praca w formacie txt

Do góry