Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HYKSOSI

  (egip. hk'h'swt władca obcych ziem, pustyni),pasterskie plemiona w większości pochodzenia sem., z którychwywodzili się władcy dynastii XV (1674-1567 prz.Chr.) ipodporządkowani im władcy dynastii XVI (1684-1567) w Egipcie;

  nazwę H. wprowadził w III w. prz.Chr. Manethon zHeliopolis, kapłan egip. i autor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYBRIS

  (gr. pycha, hardość), termin prawniczy określającyzachowania, które w arogancki sposób przekraczają graniceporządku prawnego; od IV w. prz.Chr. w filozofii i hist,piśmiennictwie symbolem h. stała się —» tyrania.

  W mitologiigr. H. jako bogini jest personifikacją pychy i zuchwałości; uHomera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNARZ

  (łac. hymnarium), zbiór hymnów brewiarzowych,dołączony do psałterza lub włączony między psalmy,także osobna księga liturg., zawierająca hymny odmawiane(śpiewane) podczas —» liturgii godzin kanonicznych.

  H. były używane przed powstaniem —> brewiarza, łączniez in. księgami liturg.; do VII-IX w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLZEN JERZY MIKOŁAJ bp.

  ur. 6 XII 1692, zm. 24 IV1775 w Warszawie, tłumacz, wydawca, teolog.

  Pochodził ze spolonizowanej rodziny inflanckiej; po święceniachkapł. był prob, w Dyneburgu, kanonikiem, od 1738kanclerzem w kapitule wil.; sprawował urzędy regenta kancelariiwielkiej koronnej (1738) i pisarza wielkiego litew.(1740); 1745...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYCCARIUM, Carina

  (Carini w zach. Sycylii), staroż.bpstwo złączone 595-602 z Reggio Calabria; w poł. VIII w.zniszczone przez Arabów; znanych 4 bpów z VI-VIII w.; obecniebpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN

  (gr. hymnos pieśń, hymneln śpiewać, czcić, opiewać,sławić), uroczysta, podniosła pieśń pochwalna sławiącabóstwo, bohaterskie czyny, a także wielkie idee i wartości;często związana z pubi, uroczystościami (kultowymi, nar.,państw.); w Biblii jeden z gatunków lit., obecny zwł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDACJUSZ z MÉRIDY bp.

  zm. przed 392, przeciwnik—» pryscylianizmu.

  Jako bp Méridy oskarżał pryscylian przedpap. Damazym I i synodem w Saragossie (380) oraz skierowałprzeciw nim Commonitorlum (niezachowane), w którympodał też wskazówki co do życia chrzęść;

  382 otrzymał odces. Gracjana reskrypt przeciw pryscylianom i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN - W LITERATURZE

  W starożytności rozróżniano h. wgtego, którym bogom je poświęcano, a także ze względu natemat (wzywające, pożegnalne, mit., genealogiczne, błagalne);wytworzyły się jakby 3 typy gatunku: subiektywny (błagalnyton, osobisty stosunek do bóstwa), obiektywny (formaepicka, opowiadanie o czynach boga) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDE DOUGLAS

  ur. 17 I I860 w Frenchpark (hrabstwoRoscommon), zm. 12 VII 1949 w Dublinie, pisarz irl., folklorysta,historyk literatury.

  Był synem duchownego protest.; 1880-88 studiował teologię,a nast. prawo w Trinity College w Dublinie; 1893 założyłi był pierwszym przew. Ligi Gaelickiej, powołanej do odnowyjęzyka irl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN - W BIBLII

  Stanowi pieśń skierowaną ku Bogu, wielbiącąjego majestat, chwałę i dobroć; jako jeden z gatunków lit.występuje w najstarszych tekstach bibl.; niektórzy egzegeci(H. Gunkel) uważają h. za najważniejszy gatunek liryki Izraela.

  H. różni się od modlitw btagalno-wstawienniczych orazpieśni dziękczynnych;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /5 862

  praca w formacie txt

Do góry