Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HYPSELOTERA

  (gr. wzniosłej sza), bizant. typ ikonograficznychprzedstawień tronującej Matki Bożej z DzieciątkiemJezus na łonie; wizerunki H. nie rozpowszechniły się wtradycji Kościoła.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPAKOE

  (gr.; słow. ipakoj odpowiedź, uwaga, zachętado uważnego wsłuchiwania się), krótki hymn (—> troparion)jutrzni niedzielnej i paschalnej w —» bizantyjskiej liturgii,głoszący zmartwychwstanie Chrystusa.

  H. powstał w środowisku palestyńskim; występuje w Wielkimlekcjonarzu Kościoła jerozolimskiego z V-VIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPSISTARIANIE

  (gr. ton hypsiston najwyższy), sektamonoteistyczna z IV w., rozpowszechniona zwł. w Kapadocji.

  Jej zwolennicy wierzyli w jednego, najwyższego Boga, anazwę h. przyjęli prawdopodobnie, by wyrazić sprzeciw wobecdogmatu Soboru Nic. I (325) o — Trójcy Świętej ; uznawaliBoga (pantokratora) za stwórcę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPATIA

  ur. ok. 370 (?) w Aleksandrii, zm. 415 tamże,filozof, matematyk.

  Córka Teona z Aleksandrii (ok. 355 - ok.400), matematyka (wydawca Euklidesa) i astronoma (komentatorPtolemeusza); początkowo uczył ją ojciec, a nast. studiowaław Atenach; komentowała pisma m.in. Platona i Arystotelesa;nie zachowały się jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNIS CANAMUS MARTYREM apostolumque praesulem

  Średniow. hymn jutrzni ku czci św. —» Wojciecha, pochodzącyz Gniezna i odnaleziony w starym mszale gnieźn.(nie wszedł do odnowionej LH);

  przerobiony prawdopodobnieprzez kanonika gnieźn. Robertsona, został 1756 zatwierdzonyprzez Stolicę Apost. i włączony do Patronatu polskiego;w utworze św. Wojciech jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYTREK ADOLF ks.

  ur. 17 VI 1853 w Obrowcu k.Strzelec Opolskich, zm. 5 IX 1899 we Wrocławiu, redaktor.

  Studia teol. we Wrocławiu przerwał wskutek —> Kulturkampfu;współpracował z „Katolikiem", którego 1877 został red.;współredagował też pismo rei. „Monika"; był więziony przezwładze prus.;

  1878 w Rzymie ukończył studia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPATIUSZ bp.

  zm. po 538, doradca ces. Justyniana IWielkiego, od 531 metropolita Efezu.

  Jako rzecznik bpów ortodoksyjnych uczestniczył 532 w dyspuciez monofizytami (collado cum severianis) w Konstantynopolu,w czasie której jako pierwszy zakwestionował autentycznośćcytowanych przez nich pism Pseudo-Dionizego Areopagity;533...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNODIA

  Całość śpiewów pochwalnych i dziękczynnychku czci Boga, NMP i świętych używanych w nabożeństwachrei. i —» godzinach kanonicznych; obejmuje —» hymnybibl. i liturg., oraz pozabibl. utwory poetyckie, gromadzonena ogół w księgach liturg. (—> antyfonarz, —> gradual, kancjonał,—» procesjonał, —> brewiarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /17 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYŻNE

  Parafia i sanktuarium maryjne w dek. płazowskimw archidiec. przemyskiej.

  Wieś H., wzmiankowana 1437, była zamieszkana początkowoprzez ludność prawosł., która przeniosła się w XVI w.do Bachorza (zabierając z sobą cerkiew); kat. parafia w H.powstała pod koniec XVI w. przy drewnianym kościeleWszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPNOS

  Gr. bóg snu, syn Nocy (Nyks), bliźniaczy brat Tanatosa,ojciec Morfeusza. Władza H. rozciągała się na pozostałychbogów, nawet na Zeusa. Przedstawiany był jako skrzydlatapostać wysypująca z rogu usypiające ziarna maku.

  U ojców Kościoławystępuje w znaczeniu przenośnym, często w połączeniuze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry