Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  IDIOFA

  Diecezja w Zairze, sufr. Kinszasy, eryg. 10 XI1959 pod nazwą Ipamu (do 20 VI 1960) z istniejącego od 12II 1948 wikariatu apost. Ipamu, utworzonego z prefekturyapost. powołanej do istnienia 13 IV 1937; zajmuje 60 000km2 i liczy 867 111 mieszk., w tym 458 953 katolików, 37parafii, 76 księży diec. i 18 zak., 92...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - KULTURA

  Określenie statusu ideologii (II,III) jako jednej z dziedzin kultury jest uzależnione od stosunkui. do —* prawdy, a więc od zgodności tej formy —> wiedzyz rzeczywistością oraz z postulowanymi współcześnie wymogamiepistemologiczno-metodologicznymi; w szczególnościspecyfikę i. określa jej relacja do —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /12 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA - W NAUKACH SPOŁECZNYCH

  I. oznacza proces utożsamianiasię jednostki z —> grupą społ., której cele i wartościuznaje ona za własne, lub też z wykonywaną funkcją alborolą społeczną.

  I. z grupą społ. wymaga uświadomienia sobie istnienia grupyjako pewnej całości i uznania siebie za jej członka; i. jakołączność i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /5 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - RELIGIA

  I. i —» religia są systemami wypowiedzio charakterze poznawczym, które jednak pełnią także ważnefunkcje praktyczne; określenie występujących między nimipodobieństw i różnic ujawnia się najbardziej w aspekcie ichnatury oraz stosowanych w nich form uzasadniania i pełnionychprzez nie funkcji.

  1. Typowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /23 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOEGZYSTENCJALIZM

  (gr. idea wzór, kształt,przedstawienie, myśl; lac. existere występować, okazać się,istnieć), nurt —> spirytualizmu łączący idealistyczną metafizykęz antropocentrycznymi (—» antropocentryzm I) analizamitypowymi dla —» egzystencjalizmu (I A); rozpowszechnił siępod nazwą „filozofii ducha"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /4 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - RELIGIJNA

  W znaczeniu szerszym i zbliżonymdo rozumienia potocznego, a także ujętym w aspekcie opisowymoraz niewartościującym - system poglądów, wartości iprzekonań rei. uzasadniających cele, dążenia oraz działaniaczłonków społeczności rei. i wyjaśniających rzeczywistość rei.oraz jej linie rozwojowe; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /7 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA

  (gr. idea kształt, postać, przedstawienie,pojęcie; logos słowo, nauka), termin wieloznaczny używanynajczęściej na określenie całokształtu poglądów na świat i życieludzkie, właściwego danej grupie ludzkiej (lub nawet tylkojednostce), kierunkowi polit., ekon. czy artyst. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

  Problemrelacji i. do —» społecznej doktryny katolickiej pojawiasię w kontekście statusu społ. doktryny Kościoła oraz ocenydominujących i. z punktu widzenia doktryny chrześcijańskiej.

  1. S t a t u s m e t o d o l o g i c z n y - Pominięcie transcendentnychźródeł i treści w społ. doktrynie Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /11 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - DZIEJE

  Pojęcie i. zostało wypracowane w kontekścieprzemian kulturowo-społecznych w okresie rewolucji franc.(1789); ma ono jednak swoją prehistorię, zwł. w dokonaniachF. Bacona, który dążąc do wypracowania nowej metodologiinauk, umożliwiającej sformułowanie epistemologii odkrycianauk. (gł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /8 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - ISTOTA

  1 . T e r m i n  i , występuje w różnych znaczeniachi kontekstach interpretacyjnych; także konkretne i. różniąsię w swej genezie, zawartości treściowej i funkcjach, stądteż trudno sformułować ich definicję sprawozdawczą; mówisię bowiem o i. partii polit., organizacji społ., prądów artyst.,grup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /10 261

  praca w formacie txt

Do góry