Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  IESU CORONA VIRGINUM

  Hymn z modlitw wspólnycho świętych dziewicach; w BR umieszczony był w laudesachi nieszporach, w LH tylko w nieszporach (I 1152, II1620, III 1486, IV 1470); do LG nie został wprowadzony zpowodu archaicznego ujęcia tematu wielbienia Jezusa przezdziewice; przypisywany Ambrożemu zamieszczony był m.in.w brewiarzu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IFFLAND AUGUST WILHELM

  ur. 19 IV 1759 w Hanowerze,zm. 22 IX 1814 w Berlinie, dramaturg, pisarz, aktor.

  I. podjął studia teol., z których zrezygnował 1777, by przyłączyćsię do grupy teatralnej w Gotha; 1779 podjął pracę wteatrze dworskim w Mannheim, gdzie nawiązał współpracę zF. —» Schillerem; 1796 został dyrektorem teatru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /3 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IESU NOSTRA REDEMPTIO, Jezu nasze odkupienie

  Hymn w I i II nieszporach uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego(LH II 710, 726; LG II 710, 726), przypisywany św.Ambrożemu (PL 17,1192-1193), a pochodzący od nieznanegoautora z VII lub VIII w., rytmiczny, napisany w dymetrach jambicznych; w BR zamieszczony z incipitem Salutis humanaeSator (Chev 17 791)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI z VITERBO, Antoniani Aegidius OESA kard.

  ur. 1469 w Viterbo, zm. 12 XII 1532 w Rzymie, działaczkośc, filozof, teolog, filolog.

  Do zakonu wstąpił 1488; studia filoz.-teol. odbywał w klasztorachswego zakonu (Padwie, Florencji, Rzymie), pogłębiającje przez kontakty z arystotelikami D. Gavardim i A.Nifo oraz neoplatonikiem M. Ficino; dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDUMEA

  (hebr. Edom, er. Idumaia, Idumea), gr. nazwakraju —» Edomitów, w e p o c gr.-rzym. obejmująca pd. Judeę,między —» Hebronem a —» Beer Szebą (por. FlavAnt2,1,1; 5,1,22; 12,8,6; 13,9,1; 14,11,4; FlavBJ 2,20,4; 4,8,1);najważniejszymi miastami I. były Adora i Marisa.

  Po zburzeniu Jerozolimy (586 prz.Chr.) I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDŹKOWSKI ADAM

  ur. 24 XII 1798 w Olszance k. Pułtuska,zm. 3 V 1879 w Litynie (Podole), architekt, budowniczy.

  Studiował 1820-24 na wydz. sztuk pięknych UW (otrzymałtytuł magistra budownictwa i miernictwa); 1824-27 kontynuowałstudia za granicą (zwiedził Włochy, Francję, Anglię iNiemcy); po powrocie został 1828...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI z ASYŻU bł. OFM

  ur. w Asyżu, zm. 23 IV 1262w Monteripido k. Perugii, jeden z pierwszych towarzyszy —»Franciszka z Asyżu.

  Wg Vita, przypisywanej bratu Leonowi (Scripta fratris Leonis,Q 1901, 74-115), I. został 1209 jako trzeci asyżanin (poBernardzie i Piotrze) współtowarzyszem Franciszka, uczestniczącw przemianach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIORYTMIA

  (gr. idios rythmas styl, rodzaj życia indywidualnego,prywatnego), termin określający swobodną formężycia mniszego, wprowadzoną na górze —» Athos pod koniecXIV w. i będącą konsekwencją dużej niezależności niektórychklasztorów.

  I. opiera się na indywidualnej prywatnej własności oraz życiuw tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IEPER

  Franc. Ypres, miasto i bpstwo tytuł, w zach. Belgii(prow. Flandria Zach.).

  Bpstwo w I. powstało 1559 (z diec. Thérouanne) jako sufr.Mechelen (franc. Malines); za pierwszego bpa M. Balduiniego(Rythovius) miasto splądrowali kalwini, a 1578-84 przeszłoono pod ich zarząd; bp P. Simonius (1584-1605) był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI de FUSCARARIIS, Gilles de Foscarari

  ur. w Bolonii,zm. 1289, dekretalista.

  W 1252 I. otrzymał tytuł magisterdecretorum, a 1269 doctor decretorum; był pierwszym świeckimprof, prawa kan. na uniw. w Bolonii. Jest autorem: Deordine iudicario (Boi 1572), Lectura in Decretales, Quaestiones(wyd. A. Reatz w: Collectio scrlptorum de processu canonicoI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt

Do góry