Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Adyton

  Najbardziej ukryta część staroż. sanktuarium,gaju świętego, groty, świątyni (zwykle tylnapartia —» naosu), dostępna tylko kapłanom i osobomwybranym, gdzie przechowywano świętości i cenneprzedmioty kultowe; a. bywa identyfikowany z —>aba tonem,(gr. adyton)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abstrakcyjna sztuka

  Także nieprzedstawiająca,niefiguratywna, bezprzedmiotowa, zw. również abstrakcjonizmem.

  Terminem tym określa się sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów,oderwaną od obrazowania rzeczywistości. Dziełoabstrakc. stanowi autonomiczną, odrębną rzeczywistość,zbudowaną z układów...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aedes

  Nazwa budynku świątynnego, samaświątynia - mieszkanie bóstwa, w odróżnieniu od ->templum, które oznaczało cały święty okrąg.aedes in antis, świątynia z antami (—» anta).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Acheiropita, acheiropoieta, achiropita

  W sztucechrzęść, obraz z przedstawieniem twarzy Chrystusa,uważany za powstały w sposób nadnaturalny. Najbardziejpopularny był tzw. mandylion - wizerunekna chuście twarzy Chrystusa nie cierpiącego, zdługimi włosami i brodą; najwcześniejsze zachowanepochodzą z X-XI w.

  Znane są dwa typy:

  1)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abakus

  Najwyższa część głowicy w kształcie czworobocznejpłyty.

  W porządku doryckim (—> porządkiarchitektoniczne) a. w formie kwadratowej płytywraz z echinusem tworzy właściwą głowicę; w porządkujońskim i korynckim jest cienką płytką profilowanąi dekor.; w porządkach jońskim i kompozytowymboki a...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aedicula, edicula, edykuta, edykuł

  W starożytności:

  1) kapliczka zwieńczona frontonem opartym na antach, pilastrach lub kolumnach;

  2) model budynku;

  3) nisza w wewn. ścianach budynku.

  W sztuce średniow. i nowoż. miniaturowy model budowliprezentowany przez fundatora lub motyw dekor. stosowany gł. w malarstwie i rzeźbie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Action painting

  Termin określający technikę i sposóbmalowania polegający na spontanicznym chlapaniu,rozlewaniu bądź kapaniu farbą na płótno.

  Termin,użyty po raz pierwszy w 1952 przez amer.krytyka H. Rosenberga, akcentował popularny wówczaspogląd, że obraz nie jest skończonym dziełem,ale zapisem procesu twórczego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abaton

  W starożytności nazwa nadawana świętymmiejscom, okręgowi sakralnemu lub podziemnym pomieszczeniomświątyni gr., dostępnym tylko kapłanom.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORANCJA

  (łac. ignorantia nieznajomość, brak wiedzy,nieuctwo), w sensie ścisłym, zawiniony brak wiedzy,którą zainteresowany zdolny jest zdobyć i winien posiadać;

  w znaczeniu szerszym brak wiedzy, określany jako n i e w i e dza,wynikająca z braku —» poznania (zwł. rozumianego receptywnie), czyli stan umysłu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORANCJA - PROBLEMATYKA

  Dla Sokratesa i. stanowiła elementmetody odkrycia i nauczania, wg której przyznanie siędo niewiedzy pełniło funkcje oczyszczające umysł z fałszywychprzekonań (terapia duszy będąca warunkiem dojścia doprawdy; sokratejska —> ironia); także w —» neoplatonizmie i.stanowiła formę-etap oczyszczenia umysłu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /2 912

  praca w formacie txt

Do góry