Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANALIZA

  ANALIZA (gr. = rozkładanie, roz­biór) ang. analysis; fr. analyse; nm. Analyse

  1. W przeciwstawieniu do os—> syntezy (którą analiza często dopełnia w opera­cjach badawczych): rozkładanie jakiejś ca­łości na elementy, zazwyczaj niejednorod­ne; zmierza ono do wyróżnienia składni­ków pierwotnych, wykrycia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angoba

  Rodzaj polewy ze szlachetnej glinki, kładzionejcienką warstwą na powierzchnię naczyniawykonanego z gliny gorszej i odmiennego koloru;na a. malowano lub ryto wzór; angobowanie stosowanood czasów przedhist. w ceramice BliskiegoWschodu, zwł. w polewanej ceramice muzułm.; odok. IX w. gł. dla zakrycia gorszego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angster, Kuttrolf

  Butla szklana, o długiej, skręconejz dwóch lub kilku rurek szyjce, przez które pijącyz trudem sączył napój; znany w staroż., wyrabiany wNiemczech w XV-XVIII w. i używany gł. podczas zabawcechowych. Zob. też scherzglaser.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anastyloza

  Ponowne ustawienie kolumn z zachowanychoryginalnych elementów budowli ant. znajdującej się w ruinie; pierwszej a. dokonał architektBalanos w 1930, w pn. kolumnadzie Partenonu ateńskiego.

  Dziś termin ten używany jest na określeniepewnych rodzajów rekonstrukcji staroż. budowli, np.świątynia królowej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Androkefaliczne przedstawienie

  Ukazanie postaci zwierzęcej z głową ludzką; występowało m.in. w staroż. sztuce egip. (sfinksy-lwy z głową ludzką), asyryjskiej (byki z brodatymi głowami ludzkimi), także Indii i Chin oraz sztuce koptyjskiej i eur. średniowiecza. (od androkefalizm, z gr. anlr andrós 'mężczyzna, człowiek' + kephale...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andron, andronitis

  Część staroż. domu gr. przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn, w odróżnieniu od części przeznaczonej dla kobiet (—» gyneceum); był to —> perystyl, dookoła którego znajdowała się jadalnia i biblioteka. (z gr.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angażanty

  Rodzaj mankietów kobiecych, podwójnychlub potrójnych, szytych z muślinu, gazy, rąbkualbo koronek, noszonych w Polsce zgodnie z modąfranc. od ok. 1660 do ok. 1774.

  A. były bardzo rozpowszechnionew ubiorze szlacheckim i mieszczańskimdo lat 90. XVIII w.(franc. engageants)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angielski ogród

  Forma ogrodu i kierunek wsztuce ogrodowej nawiązujący do układu naturalnegokrajobrazu.

  Powstał w Anglii na pocz. XVIIIw. pod wpływem poglądów artyst. inspirowanychpoprzedzającymi je ideami filoz.-lit. oraz mai.przedstawieniami pejzażu. A.o. cechuje zarzuceniesztucznej regularności, wyeliminowanie linii...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykan

  Nazwa przyjęta w Polsce na każdy pojazdkonny przeznaczony do powożenia przez właściciela.Zob. też faeton.(ang. american, z hiszp. americano od America)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anastasis

  W sztuce Kościoła Wsch. przedstawienieukazujące Chrystusa, który zstępuje dootchłani, aby pokonać śmierć, zdeptać szatana, wyprowadzićzeń zmarłych, przede wszystkim Adama,i wprowadzić do raju. Wyobrażenie to wykształciłosię najprawdopodobniej w VII lub VIII w.na terenie Syrii lub Palestyny.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry