Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Animalistyczne przedstawienie, animalistyka

  Wmalarstwie, rzeźbie i grafice przedstawienie zwierzątlub scen ze zwierzętami; artysta specjalizujący się wtej tematyce zw. jest animalistą. P.a., znane od paleolitu,występowało często w sztuce staroż. i w sztukachWschodu.

  Wyobrażenia zwierząt, spotykane wśredniowieczu w rzeźbie arch. i iluminacjach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antualaż

  Koronka klockowa z przewagą płótna wmotywach dekor., wyrabiana w XVIII w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /82

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antependium, antepedium, frontale

  Zasłona lubzakrycie podstawy stałego ołtarza chrzęść; niektórewczesne a. obiegały mensę ołtarza ze wszystkichstron; od XI w. zakrywały jedynie przednią część;wykonywane ze złota i srebra, często zdobione szlachetnymikamieniami i filigranem, z tkanin haftowanych,drewna malowanego lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anioły

  Istoty duchowe, zajmujące w hierarchii bytówmiejsce pomiędzy Bogiem a ludźmi; wyobrażeniaa. są inspirowane tekstami bibl. i apokryficznymi.

  Teolodzy podzielili a. na dziewięć chórów, z którychw sztuce chrzęść, najczęściej wyobrażano serafinów,cherubinów i trony, archaniołów i anioły. Serafinówi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyfonarz

  Księga liturg. zawierająca początkowoteksty mszy śpiewane przez chór (a. mszalny) orazteksty i zapisy nutowe psalmów, antyfon i responsariów,oficjum godzin kanonicznych, a od XII w. modlitwyprzeznaczone na nabożeństwa z wyjątkiemmszy, dla której wyodrębniony został —> graduał;często bogato zdobiony.(od...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anthemion

  Staroż. ornament, składający się najczęściejz uszeregowanych na przemian elementówstylizowanej palmety i in. motywu rośl.; występuje warchitekturze i ceramice greckiej,(gr. anthemion 'kwiatek')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anta

  W architekturze staroż. zakończenie wysuniętych, w kształcie czworokątnego pilastra, bocznych ścian —> naosu, tworzących pronaos. Termin in antis, stosowany do pronaosu lub świątyni (aedes in antis, templum in antis), oznacza typ budowli posiadającej w pronaosie dwie kolumny lub kariatydy ustawione...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antologion

  Księga zawierająca zbiór ważniejszychtekstów wybranych z różnych ksiąg liturg., służącajako —> brewiarz w kościołach obrządku bizant. złączonychunią z kościołem rzymskokatolickim.<gr->.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antaba

  Metal, uchwyt, w formie obręczy bądź pałąka ruchomego lub stałego, stosowany jako uchwyty skrzyń, sepetów, kufrów, umieszczany na drzwiach, bramach, furtkach;ozdobne a. miały zwykle kształt głowy lwa z obręcząw paszczy; ruchome a. służyły często jako kołatki.

  A.znano od okresu cesarstwa rzym.;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antresola

  Niskie pomieszczenie mieszkalne jednolubkilkuizbowe, wydzielone w górze z przestrzeniprzyziemia (parteru), rzadziej piętra, nie stanowiącejednak kondygnacji budynku.

  A., jako odmianę —> mezzanina,zaczęto stosować w pałacach renesansowych,(franc. entresol).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt

Do góry