Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Antyk

  1) cywilizacja gr.-rzym. rozwijająca się naobszarze basenu M. Śródziemnego od końca III tysiąc l. p.n.e. do upadku cesarstwa rzym.;

  2) pot. przedmiotstary przedstawiający wartość zabytkową,(franc. anticjue, z łac. antiqus 'dawny')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apostołowie

  Dwunastu uczniów Chrystusa i św.Paweł wymienieni w Nowym Testamencie. Najstarszewizerunki pochodzą z III w. i wyobrażają a. jako młodychludzi w typie późnoant. nauczycieli i filozofów,później ukazywani jako brodaci, odziani w tuniki i palliusze.

  Symbol, wyobrażani jako baranki i gołębie;do ogólnych —>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparaty kościelne

  1) przedmioty służące do celówliturg.; najwięcej ich jest używanych w liturgii rzymskokatol.;a.k. obejmują cztery zasadnicze grupy: Durządzenieołtarza: krucyfiks, relikwiarz, lichtarze,kanony;

  2) naczynia liturgiczne, tj. naczyniaużywane w czasie odprawiania nabożeństw, sporządzanezazwyczaj z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antykamera

  Pokój spełniający we wnętrzach pałacowychXVI-XVIII w. różne funkcje, na ogół półreprezentacyjnejpoczekalni dla dworzan i pokojowych,jadalni itp.; stanowił często pomieszczeniepoprzedzające lub oddzielające pokoje o określonymprzeznaczeniu.

  W Polsce w XVI w. odpowiednikiema. bywała izba wielka;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apoteoza

  W sztukach piast, przedstawienie człowiekawyniesionego do rzędu bogów.

  Temat przejętyze Wschodu występował gł. w sztuce staroż. Rzymu,większego znaczenia nabrał dopiero w nowoż. sztucedworskiej (gł. barok.), w alegor. przedstawieniachgloryfikujących świętego bądź władcę,(franc. apotheose...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apartament

  Zespół pomieszczeń (zazwyczaj reprezentacyjnychi na jednej kondygnacji), tworzącychwydzieloną w obrębie budynku całość mieszkalną,przeznaczoną dla pojedynczego użytkownika.

  A.wykształcił się we Francji i we Włoszech w 1 poł.XVI w.; od XVII w. różnicowany zależnie od pozycjispoł. mieszkańca...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropomorficzne naczynie

  Naczynie w kształciewyobrażającym postać ludzką lub jej część; występowałowe wszystkich niemal kulturach, począwszyod neolitu, jako naczynie o charakterze sepulkralnym(—» kanopy, urny twarzowe) lub naczynia ozdobnecodziennego użytku.(od antropomorfizm, z gr. dntrópos 'człowiek' +...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antefiks

  Element arch. z kamienia lub terakoty wformie ornamentowanej płyty zasłaniającej pokryciedachu dachówkami, ustawiany zwykle na gzymsiebocznych ścian budowli zamiast —> simy; najczęstszekształty: trójkąt zdobiony płaskorzeźbą lub półkole zgłową kobiecą bądź maską; charakterystyczny dlaant...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropomorficzne przedstawienie

  W sztukachpiast, przedstawienie pod postacią ludzką bóstw,zjawisk przyrody, pojęć abstrakc. itp. Zob. też personifikacja.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antepagmenta

  Zespół terakotowych ozdób dachówświątyń gr. i etruskich, identyfikowany z —>antefiksem; także dekorowane płyty z terakotyumieszczane przeważnie na gzymsach, fryzach, architrawachbudowli etruskich i rzymskich.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt

Do góry