Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Atrium

  1) w domach staroitalskich pomieszczenieprzed gł. izbą mieszkalną, w którym palonoognisko; w staroż. domu rzymskim centr. reprezentacyjnepomieszczenie, w którym koncentrowałosię życie rodzinne; prostokątne, oświetlaneprzez otwór w dachu (—> compluvium), podktórym znajdował się basen na wodę...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrybucja

  Przypisanie dzieła sztuki o nieznanymautorstwie konkretnemu artyście lub umiejscowieniego w pewnym kręgu artyst., szkole lub warsztacie,na zasadzie określonych, obiektywnych kryteriów, jakimisą: sygnatury, monogramy, wiadomości źródłowei archiwalne, analiza konserwatorska i stylistyczno-porównawcza z innymi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrybut

  Przedmiot lub symbol pozwalający zidentyfikowaćprzedstawioną postać, dodany jako jejznak rozpoznawczy; niektóre a. oderwane od postacinabierają znaczenia symbolu (np. baranek - symbol—> Jezusa Chrystusa). A. występowały w sztuce egip.,gr., rzym., i chrzęść, w której odgrywały najważniejsząrolę, a...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Attyka

  Ścianka, balustrada lub rząd sterczyn bądźszczycików, wieńczących elewację budowli i znajdującychsię zwykle ponad gzymsem koronującym; pewnetypy a. mają znaczenie konstrukcyjne jako ściankiniskiego poddasza; a. pełni gł. funkcję dekor., służączwykle do częściowego lub całkowitego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aufmunder

  Termin używany w Polsce w XVIIIw. na określenie rzemieślnika-szklarza, zajmującegosię montażem ozdobnych zwierciadeł typu weneckiego.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aufnemer

  Termin używany w Polsce w XVIII w.na określenie szklarza-hutnika, wyspecjalizowanegow pobieraniu na cybuch płynnej masy szklanej wilości potrzebnej do wydmuchania zamierzonego naczynia.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arts and Crafts

  Właśc. Arts and Crafts Movement,ruch odrodzenia sztuki i rzemiosła, zapoczątkowanyw Anglii w poł. XIX w. wypowiedziami teoret. J. Ruskinai działaniami W. Morrisa, propagującymi odrodzeniesztuki użytkowej przez przeciwstawienie produkcjifabrycznej wyrobów rzemiosła artyst., inspirowanegosztuką got...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astrolabium

  Precyzyjny instrument używany doobserwacji astronom., zwykle wykonywany z brązu lubmiedzi i bogato zdobiony. Składał się z ruchomych elementówm.in. z oznaczeniami gwiazd stałych.

  W krajachmuzułm. wyrabiano je już od IX w. Ok. XII w. przyjęłysię w Europie. Arab. a. posiadał np. M. Kopernik.(łac, z astm...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asfalt

  1) syryjski, ciemnobrunatna smoła naturalna,rozpuszczalna m.in. w benzynie, olejku terpentynowym,chloroformie, toluenie i eterze, używana w wielutechnikach grafiki. A. służy do pokrywania płyt podczastrawienia, do sporządzania werniksów (w technikachwklęsłych), do gruntowania kamieni w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asyryjska sztuka

  Jej twórcy kontynuowali tradycjemezopotamskie, a także wykorzystywali dorobek artyst.ludów podbitych i ościennych (Hetytów, Hurytów,ludów Urartu, Irańczyków, zach. Semitów).

  Podstawętej sztuki stanowił silny związek z dworem przez osobęwładcy. Sz.a. miała za zadanie gloryfikować politykępaństwa. W...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /3 522

  praca w formacie txt

Do góry