Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bibeloty

  Wszelkiego rodzaju artyst. drobiazgi porcelanowe,złotnicze, emaliowane lub egzotyczne służąceprzeważnie do dekoracji wnętrz, (franc. bibeiot lp)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Berżera

  Niski szeroki fotel, całkowicie wyściełany, z pełnym, nieco cofniętym oparciem i poręczami oraz luźno położoną poduszką; wszedł w użycie we Francji ok. 1735. Zob. też —> gondole- bergere, —> duchesse, —> marquise. (franc. bergere)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia pauperum, Biblia ubogich, Biblia picta

  1) księga zawierająca przedstawienia ze Starego Testamentui z życia Chrystusa, zestawione typologicznie(-> typologia), niekiedy krótko objaśnione tekstamibibl.; w B.p. scenę z Noioego Testamentu umieszczanozazwyczaj pomiędzy dwiema odpowiadającymi jejscenami starotestamentowymi.

  B.p. wykształciła...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beton

  Sztuczny kamień, powstały najczęściej zmieszaniny żwiru, piasku lub drobno tłuczonego kamienia,cementu (portlandzkiego, hutniczego) i wody;do budownictwa lądowego i wodnego wprowadzonyw 1 poł. XIX w.; powszechnie stosowany dowykonywania elementów konstrukcyjnych, jak fundamenty,słupy, łuki, nadproża...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblijne przedstawienie

  W sztuce wyobrażeniepostaci lub sceny, których źródłem jest tekst Biblii.

  P.b. występują we wszystkich rodzajach sztuk piast.Starotestamentowe postacie i sceny pojawiły się wsztuce żyd. w poł. III w., z której zostały przejęteprzez sztukę wczesnochrześc. W malowidłach katakumbi rzeźbie sarkofagowej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /4 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Betyl

  Prostokątny słup kam. uważany przez ludysemickie za siedzibę bóstwa; b. ustawiano na ołtarzachw świątyniach, kapliczkach lub na otwartejprzestrzeni.

  B. występowały w kulturze kananejskiej(m.in. Byblos), fenickiej, nabatejskiej (m.in. Petra); ichwyobrażenia można spotkać na płaskorzeźbionychstelach i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bema

  1) w antyku podwyższona, zwykle umieszczonana stopniach platforma o rozmaitym przeznaczeniu:mogła służyć jako trybuna dla mówcy, w teatrzejako miejsce dla chóru (orchestra), jako podiumz fotelem sędziowskim; zależnie od funkcji znajdowałasię pod gołym niebem, w apsydzie bazylikisądowej lub w innym...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bekiesza

  Wierzchnie okrycie zimowe, podbite futrem,noszone przez kobiety i mężczyzn, gł. do ubiorunar. w XVI-XVIII w.

  B. były na ogół tak obszerne, żenoszono je na inne okrycie, zdobiono zazwyczajszmuklerskim szamerowaniem, a krojono luźno lubdopasowywano z tyłu do pasa, podobnie jak kontusz.(z daw. węg. bekes...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Berdysz

  1) topór bojowy o silnie zakrzywionym,wystającym ku górze ostrzu i długim drzewcu, używanyw XVI i XVII w. w zach. Europie i Rosji; w Polscewprowadzony ok. 1674 przez Jana Sobieskiego wformie zmodyfikowanej (mniejszy) jako broń piechotyi dragonów;

  2) siekierka, noszona u pasa przezpiechotę węg. w XVI w.(daw...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Belkowanie

  W porządkach klas. i ich interpretacjiw architekturze nowoż. najwyższy, poziomy, spoczywającyna kolumnach (półkolumnach, pilastrach itp.)trójdzielny człon składający się z architrawu, fryzui gzymsu; ukształtowanie i proporcje mają charakterystycznedla poszczególnych —> porządków architektonicznych.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt

Do góry