Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Centralna budowla

  Budowle oparte na zasadzieabsolutnej symetrii; w rzucie poziomym względemdwu przecinających się osi, we wnętrzu zaś i bryle wstosunku do osi obrotowej.

  Najprostsze centr. budowleto cylindryczne na planie koła, czworoboczne naplanie kwadratu lub wieloboczne (zwł. ośmioboczne,tzw. oktogony); w odróżnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiew

  Pierwotnie nazwa świątyni chrzęść, wjęzyku starosłow.; w Polsce od kon. XV w. określenieświątyni obrządku wsch.: kościoła prawosł. i greckokatol.(unickiego).

  W architekturze c. istnieje wypracowanyprzez wieki kanon, który przy wszystkichróżnicach lokalnych, hist. i zmianie stylów arch...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /4 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cep bojowy

  Broń obuchowa złożona z kija okutegożelazem i nabijanego kolcami, lub metal, kuli przymocowanejdo drzewca za pomocą łańcucha; pojawiłsię w XIV w.; w średniowieczu powszechnie używanyprzez piechotę broniącą murów miejskich oraz powstańcówchłopskich; stosowany przez husytów, przetrwałdo XVII...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cellaret

  Mała, drewn. ozdobna skrzynka do jadalni z pojemnikiem z przegródkami na butelki z winem, często wielokątna, na nóżkach zakończonych kółkami lub na podstawie; wprowadzona w kon. XVII w, rozpow szechniona od XVIII w., zwł. wiele rozwiązań wprowadził T. Sheraton. (ang.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceroplastyka

  Rzeźbienie w wosku. Termin nieobejmuje przygotowywania z wosku modeli rzeźb.,które później ulegają zniszczeniu (—> forma odlewnicza),ani wykonywania z wosku masek pośmiertnych.Technika rzeźbienia i narzędzia są podobne do używanychprzy rzeźb, obróbce gliny.

  C. była stosowanagł. w rzeźbie wotywnej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceramiczne nadruki

  Technika zdobienia ceram.,polegająca na przenoszeniu - za pomocą bibułki - zpłyt miedzianych lub stalowych powleczonych farbąceram. kompozycji graf. na wyrób ceram., który następniedwukrotnie poddaje się wypalaniu, przed i poszkliwieniu.

  Technikę c.n. wprowadzoną w latach 50.XVIII w. w Anglii...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cellografia, celloryt

  Współcz. technika graf. na zasadzie druku wypukłego. Rysunek wytapia się na płycie celuloidu lub innej masy termoplast. rozgrzanymi narzędziami; zarys kompozycji urozmaicają wyciśnięte po brzegach warstwy nadtopionego materiału, dając na odbitce charakterystyczne efekty faktury (prace M. Maliny).

  Graficy...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceramika

  Wypalane gliniane wyroby użytkowe i dekor.,uformowane i zdobione w sposób artyst.; takżerzemiosło i przemysł trudniące się ich wytwarzaniem.

  Zależnie od rodzaju użytych surowców i właściwości czerepu rozróżniamy: wyroby garncarskie (—> garncarstwo),fajansowe (—> fajans), kamionkowe (—» kamionka)i —>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /4 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cement

  W budownictwie rodzaj spoiwa hydraulicznego(twardniejącego po zarobieniu wodą i postwardnieniu nie ulegającego działaniu wody), przygotowanegoze specjalnie dobranych składników, gł.wapieni i gliny.

  W staroż. Rzymie dla uzyskania spoiwao tych właściwościach dodawano do zaprawywapiennej sproszkowanego tufu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cegła

  Sztuczny kamień budowlany uformowanyzasadniczo w kształcie prostopadłościanu; najpopularniejszac, z gliny, może być wykonana dwoma sposobami:c. suszona w cieniu, dosuszana na słońcu(surówka) i c. wypalana w piecu. C. należy donajbardziej rozpowszechnionych materiałów budowlanych,dzięki obfitości i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /2 429

  praca w formacie txt

Do góry