Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ARTYZM

   

  ARTYZM (łc. ars, artis = sztuka) ang. artistry; fr. art; nm. das Kunstlerische

  Pojęcie pochodne od pojęcia -^ sztuki i wraz z nim przybierające różne sensy. Można je mianowicie odnieść do: a) arty­sty (twórcy) — oznacza wówczas zdol­ność (umiejętność) wytwarzania dzieł do­skonałych, oryginalnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASERTORYCZNY

   

  ASERTORYCZNY (nłc. = stwierdzający) ang. assertoric; fr. assertorique; nm. assertorisch

  log. Stwierdzający zachodzenie czegoś w rzeczywistości, jako faktu, bez przyta­czania na to dowodów.

  W logice tradycyjnej: określenie zdania mającego którąś z następujących postaci: Każde S jest P;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dołoman, dolman

  1) tur. długi ubiór męski z obcisłymi rękawami;

  2) nar. strój węg. w formie dopasowanej, szamerowanej kurtki z sukna lub aksamitu, używany od XV w., stopniowo skracany, noszony wraz z mentykiem przez huzarów węg. jeszcze w XIX w.

  Od XVIII w. d. popularny był w uniformach wojsk, innych państw, także w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolmen

  Konstrukcja z pionowych płyt kam. przykrytychgłazem; najczęściej służyła jako grobowiec;spotykana na obszarach pn.-zach. Europy (w okresieneolitu zwł. w Bretanii i Irlandii), a także w Afryce,Azji i Oceanii.

  (z bretońskiego tol 'stół' + men 'kamień')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dipalakszmi

  W sztuce ind. rodzaj lampy świątynnejw kształcie postaci kobiecej, okrytej luźnozwiązanym sari, która trzyma miseczkę na olej i knot;czasem umieszczana na podstawce w formie słońca;występuje gł. w sztuce pd. Indii, nieliczne przykładyznane są także z Bengalu.

  (sanskr. dipa 'lampa', Lakszmi 'bogini...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diament

  Minerał, regularna odmiana węgla pierwiastkowego,tworzy kryształy ośmiościenne, rzadziejdwunastościenne lub sześciościenne i dalsze ażdo czterdziestoośmiościanu; wydobywany w postaciprzezroczystych kryształów od mikroskopijnej wielkoścido dużych, o ciężarze 3000 karatów (600 g).

  Twardośćw skali...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dipylońskie wazy

  Amfory gr. zdobione ornamentemgeom. (m.in. meandry, zygzaki, szeregi trójkątów,romby) oraz figur, (konturowo malowaneprzedstawienia zwierząt i ludzi, m.in. sceny opłakiwaniazmarłych - tzw. prothesis, wyprowadzania zwłok- ekfora, polowań), produkowane w 2 poł. VIII w. wAtenach; niektóre (do 2 m wys.)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dikirion

  Świecznik dwuramienny należący do insygniówbiskupich w kościołach obrządku wsch.,używany w bizant. liturgii pontyfikalnej do udzielaniawiernym błogosławieństwa. Krzyżujące się świeced. symbolizują jedność boskiej i ludzkiej naturyChrystusa. Zob. też trikirion.

  (gr. dyo 'dwa' + kcros 'świeca')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dir

  Napis na rycinach wykonanych przez uczniówpod kierunkiem wybitniejszego rytownika, umieszczonypo jego nazwisku,

  (skrót od łac. direxit 'pokierował')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dikka

  Podium, rodzaj platformy w pobliżu —> minbaruw meczetach typu dżami (—> meczet), ob. otoczonezwykle niewysoką barierą, wsparte na kolumienkach,często zdobione marmurową mozaiką;służy do nauki lub recytacji Koranu.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /240

  praca w formacie txt

Do góry