Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AUTORYTET

   

  AUTORYTET <łc. <auctoritas>, -atis = ra­da, namowa, wola, wyrok, uchwała, roz­kaz; przykład, wzór, powaga, wpływ, zna­czenie) ang. authority; fr. authorite; nm. Autoritat

  Interdyscyplinarny termin teoretyczny z zakresu nauk o człowieku, definiowany głównie na gruncie psychosocjologicznym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /7 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMAT

   

  AUTOMAT (gr. automatos = sam przez się; to automaton = przypadek) ang. automaton; ix. automate; nm. Automat

  Urządzenie techniczne wykonujące w zastępstwie człowieka — samoczynnie lub półsamoczynnie — określone działa­nia w sposób zaplanowany przez konstru­ktora.

  Pojęcie abstrakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATEIZM

   

  ATEIZM (gr. dtheos = bezbożny, odrzu­cający bogów, od przeczenia a- + theos = Bóg) gr. atheia, atheótes; nłc. atheismus; ang. atheism; fr. atheisme; nm. Atheismus

  Negacja —> Boga, rozumiana bądź jako zaprzeczerue Jego istnienia, bądź jako od­rzucenie wiary religijnej. Odrzucenie wia­ry może się okazać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTENTYCZNOŚĆ

   

  AUTENTYCZNOŚĆ (gr. authentikos = wła­snoręcznie, autorytatywnie, od authentes = morderca, sprawca, władca) ang. authenticity; fr. authenticite; nm. Authentizitdt, Eigentlichkeit (2c)

  W odniesieniu do dokumentów lub in­nych wytworów: pochodzenie od autora lub z epoki, którym są one...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOM

   

  ATOM (gr. atomom (1) = to, co niepo­dzielne) łc. elementum, atomus (1. mn. „ato­my" = principia, semina rerum, minima naturae, corpuscula, prima corpora, elementa); ang. atom; fr. atome; nm. Atom

  W starożytnej filozofii greckiej — nie­podzielna cząstka materii (Leukippos, Demokryt, Epikur).

  psych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOGENEZA

   

  AUTOGENEZA (gr. autos = sam + genesis = pochodzenie) ang. autogenesis, autogeny; fr. autogenese; nm. Autogenese

  filoz. przyr. syn.—> Samorództwo.

  biol. Teoria, według której ewolucja w świecie organicznym przebiega nieza­leżnie od warunków środowiska, a jej we­wnętrznym, czynnikiem jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOMISTYKA

   

  ATOMISTYKA ang. atomistic theory (1), molecular physics (2); fr. l'atomistique; nm. Atomistik

  filoz. przyr. Doktryna przyjmująca za­łożenie, że materia ma budowę nieciągłą (m. in. Leukippos, Demokryt, Epikur, Lukre­cjusz, P. Gassendi).

  Ogólna nazwa działu fizyki mającego za przedmiot badań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOGONIA

   

  AUTOGONIA (gr. autógonos = samorod­ny, z autos = sam + gonos = rodzenie) ang. autogony

   

   

  filoz. przyr. Termin wprowadzony przez E. Haeckla (1866) na oznaczenie samorództwa rozumianego ewolucyjnie, ale interpretowanego mechanistycznie. Według hipotezy autogonii prymitywne organizmy, nazwane monerami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOMIZM

   

  ATOMIZM ang. atomism; fr. atomisme; nm. Atomismus

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Boyle'a {atomist = 'atomista'), zastoso­wany do określenia poglądu, według któ­rego każda rozpatrywana całość składa się z pierwotnych elementów — atomów.

  1. filoz. przyr. Doktryna przyjmująca nie­ ciągłą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOKREACJA

   

  AUTOKREACJA (gr. autos = sam + łc. creatio = stwarzanie) ang. ~ self-actualization (a)

  Samostwarzanie się człowieka przez realizowanie w sobie (samoaktualizację) pełnego człowieczeństwa, które jest mu dane jedynie potencjalnie. Realiza­cja taka może polegać np. na kształtowa­niu władz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt

Do góry